BAN THANH TRA | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

BAN THANH TRA

BAN THANH TRA

Thông tin chung

Địa chỉ: 
Phòng 404 và 405 - Nhà A9 - Trường Đại học Giao thông vận tải
Điện thoại: 
( 024) 37.661128
Email: 
banthanhtra@utc.edu.vn

Phó Trưởng Ban: Th.S Phạm Xuân Tích.

Giới thiệu

Ban Thanh Tra Trường Đại học Giao Thông Vận Tải có tiền thân là Ban Thanh Tra Đào Tạo được thành lập từ năm 1991 với Trưởng Ban đầu tiên là Thầy giáo Vũ Đình Lai.

Hiện nay, cơ cấu tổ chức Ban gồm 01 lãnh đạo, 01 cán bộ thanh tra chuyên trách và 03 cán bộ thanh tra kiêm nhiệm

Chức năng nhiệm vụ

Ban Thanh Tra Trường Đại học Giao thông Vận tải là tổ chức thanh tra nội bộ có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi ích của Nhà trường, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trong lĩnh vực giáo dục.

 

Hoạt động thanh tra trong trường Đại học Giao thông Vận tải được tiến hành theo hai hình thức:

        - Thanh tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm do Hiệu trưởng phê duyệt và được thông báo trước cho đối tượng thanh tra, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

        - Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được  Hiệu trưởng quyết định.

Đội ngũ cán bộ chuyên viên

Họ tênẢnh
ThS. GVC. Phạm Xuân Tích
CN. Bùi Ngọc Bình

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS