PHIẾU KHẢO SÁT VỀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM
ĐỐI VỚI CỰU SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2023

Thân gửi anh/chị cựu sinh viên!

Nhằm góp phần đảm bảo chất lượng và nâng cao hoạt động đào tạo của Nhà trường, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay, Nhà trường thực hiện Khảo sát việc làm sinh viên sau tốt nghiệp đối với các cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2023. Rất mong các anh/chị hỗ trợ nhà trường bằng cách cung cấp thông tin một cách khách quan, trung thực vào phiếu khảo sát (online) hoặc trả lời các cuộc điện thoại và email khảo sát của Nhà trường. Mọi thông tin cá nhân của anh/chị chỉ được sử dụng vào mục đích hướng đến sự cải tiến, điều chỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo của chương trình. Sự hợp tác của anh/chị sẽ góp phần giúp Nhà trường có định hướng đào tạo ngày càng hoàn thiện và tạo điều kiện thuận lợi cho các em sinh viên khóa sau.

THÔNG TIN CHUNG
Anh/chị vui lòng điền các thông tin:
{{ props.item.full_name }}
Mã sinh viên: {{ props.item.token }}
Ngày sinh: {{ props.item.birthday | date }}
Giới tính: {{ props.item.gender | gender }}
Khoa: {{ props.item.faculty_title }}
Giới tính:
Mã sinh viên:
Số CMND/Thẻ căn cước:
Thông tin liên hệ (Điện thoại/Email):
Khoa:
Khoá:
Ngành đào tạo:
Mã ngành:
Số Quyết định tốt nghiệp:
Ngày ký Quyết định tốt nghiệp:
THÔNG TIN VIỆC LÀM HIỆN TẠI
Anh/chị vui lòng chọn đáp án phù hợp:
{{ props.item.text }}
Thu nhập bình quân/tháng của anh/chị hiện nay?
Chân thành cảm ơn anh/chị. Kính chúc anh/chị nhiều sức khỏe và thành công!
Trường Đại học Giao thông vận tải
  • {{ message }}