Các sản phẩm đã đăng ký Sở hữu trí tuệ | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Các sản phẩm đã đăng ký Sở hữu trí tuệ

Các sản phẩm đã đăng ký Sở hữu trí tuệ

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  08:30 ngày 14-01-2019
  Nội dung: Khảo sát địa chất công trình ngoài hiện trường bằng các phương pháp thăm dò điện
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thanh Giang
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  08:30 ngày 14-01-2019
  Nội dung: Ứng dụng kỹ thuật sinh học trong gia cố mái dốc taluy nền đường
  Người báo cáo: Võ Thị Hồng Minh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Khoa học máy tính
  09:00 ngày 14-01-2019
  Nội dung: Giải pháp nhà thông minh - điều khiển thiết bị điện qua Smartphone
  Người báo cáo: Nguyễn Việt Hưng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Giáo dục chính trị quốc phòng an ninh
  09:00 ngày 14-01-2019
  Nội dung: Trao đổi về triết lý đào tạo đại học
  Người báo cáo: Vũ Xuân Vịnh
  Địa điểm: P.101-A5
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật
  09:30 ngày 14-01-2019
  Nội dung: Bản sắc dân tộc của hình tượng nghệ thuật trong kiến trúc Việt
  Người báo cáo: Vũ Tố Hồng Nga
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Khoa Giáo dục Quốc phòng
  16:00 ngày 17-01-2019
  Nội dung: NGHIÊN CỨU, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG KIẾN THỨC VÀO BÀI GIẢNG CHIẾN THUẬT “ TỪNG NGƯỜI TRONG CHIẾN ĐẤU PHÒNG NGỰ”
  Người báo cáo: Đồng Văn Thảo
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  08:30 ngày 21-01-2019
  Nội dung: Một số tồn tại trong dạy và học môn Nền Móng ở trường Đại học GTVT
  Người báo cáo: Nguyễn Đình Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  08:30 ngày 21-01-2019
  Nội dung: Tìm hiểu phương pháp gia cố bằng đầm nén động
  Người báo cáo: Lê Thị Hồng Vân
  Địa điểm: VP Bộ môn