Hội nghị, hội thảo cấp Khoa, Trường | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Hội nghị, hội thảo cấp Khoa, Trường

Hội nghị, hội thảo cấp Khoa, Trường

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

  • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường bộ
    10:00 ngày 18-03-2019
    Nội dung: Tính lún trên đất yếu sử dụng phương pháp bấc thấm và thảo luận khả năng áp dụng cho cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
    Người báo cáo: Nguyễn Hữu Dũng
    Địa điểm: VP Bộ môn