Giải nhất Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 - 2019 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Giải nhất Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 - 2019

Giải nhất Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 - 2019

Năm học

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  08:30 ngày 14-01-2019
  Nội dung: Ứng dụng kỹ thuật sinh học trong gia cố mái dốc taluy nền đường
  Người báo cáo: Võ Thị Hồng Minh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  08:30 ngày 14-01-2019
  Nội dung: Khảo sát địa chất công trình ngoài hiện trường bằng các phương pháp thăm dò điện
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thanh Giang
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Giáo dục chính trị quốc phòng an ninh
  09:00 ngày 14-01-2019
  Nội dung: Trao đổi về triết lý đào tạo đại học
  Người báo cáo: Vũ Xuân Vịnh
  Địa điểm: P.101-A5
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Khoa học máy tính
  09:00 ngày 14-01-2019
  Nội dung: Giải pháp nhà thông minh - điều khiển thiết bị điện qua Smartphone
  Người báo cáo: Nguyễn Việt Hưng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật
  09:30 ngày 14-01-2019
  Nội dung: Bản sắc dân tộc của hình tượng nghệ thuật trong kiến trúc Việt
  Người báo cáo: Vũ Tố Hồng Nga
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Khoa Giáo dục Quốc phòng
  16:00 ngày 17-01-2019
  Nội dung: NGHIÊN CỨU, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG KIẾN THỨC VÀO BÀI GIẢNG CHIẾN THUẬT “ TỪNG NGƯỜI TRONG CHIẾN ĐẤU PHÒNG NGỰ”
  Người báo cáo: Đồng Văn Thảo
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  08:30 ngày 21-01-2019
  Nội dung: Tìm hiểu phương pháp gia cố bằng đầm nén động
  Người báo cáo: Lê Thị Hồng Vân
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  08:30 ngày 21-01-2019
  Nội dung: Một số tồn tại trong dạy và học môn Nền Móng ở trường Đại học GTVT
  Người báo cáo: Nguyễn Đình Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn