Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo tổ chức về thăm khu di tích lịch sử cách mạng Côn Đảo (28/08/2017 - 10:36) Cựu chiến binh Tập tin thongbaocongdao.docx
Các mẫu báo cáo kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN các cấp (23/08/2017 - 16:36) Phòng Khoa học công nghệ Microsoft Office document icon 1. BAO CAO TINH HINH THUC HIEN CHUONG TRINH CAP BO.doc, Microsoft Office document icon 2. BAO CAO TINH HINH THUC HIEN DASXTN CAP BO.doc, Microsoft Office document icon 3. MAU BAO CAO TINH HINH THUC HIEN cap truong.doc, Microsoft Office document icon 4. mau bao cao tinh tinh thuc hien DTCB.doc
Các mẫu báo cáo kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN các cấp (23/08/2017 - 16:36) Phòng Khoa học công nghệ Microsoft Office document icon 1. BAO CAO TINH HINH THUC HIEN CHUONG TRINH CAP BO.doc, Microsoft Office document icon 2. BAO CAO TINH HINH THUC HIEN DASXTN CAP BO.doc, Microsoft Office document icon 3. MAU BAO CAO TINH HINH THUC HIEN cap truong.doc, Microsoft Office document icon 4. mau bao cao tinh tinh thuc hien DTCB.doc
Các mẫu báo cáo kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN các cấp (23/08/2017 - 16:36) Phòng Khoa học công nghệ Microsoft Office document icon 1. BAO CAO TINH HINH THUC HIEN CHUONG TRINH CAP BO.doc, Microsoft Office document icon 2. BAO CAO TINH HINH THUC HIEN DASXTN CAP BO.doc, Microsoft Office document icon 3. MAU BAO CAO TINH HINH THUC HIEN cap truong.doc, Microsoft Office document icon 4. mau bao cao tinh tinh thuc hien DTCB.doc
Các mẫu báo cáo kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN các cấp (23/08/2017 - 16:36) Phòng Khoa học công nghệ Microsoft Office document icon 1. BAO CAO TINH HINH THUC HIEN CHUONG TRINH CAP BO.doc, Microsoft Office document icon 2. BAO CAO TINH HINH THUC HIEN DASXTN CAP BO.doc, Microsoft Office document icon 3. MAU BAO CAO TINH HINH THUC HIEN cap truong.doc, Microsoft Office document icon 4. mau bao cao tinh tinh thuc hien DTCB.doc
Thông báo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tập thể và cá nhân năm học 2016-2017 (17/08/2017 - 18:19) Phòng Công tác chính trị và sinh viên Tập tin Thi dua nam hoc 2016 - 2017.rar
THÔNG BÁO Góp ý Dự thảo Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" đầu khóa 58 (11/08/2017 - 09:52) Phòng Công tác chính trị và sinh viên Microsoft Office document icon k.h sinh hoat dau khoa 58.doc, Microsoft Office document icon Lich dau khoa 58.doc
THÔNG BÁO Góp ý Dự thảo Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" đầu khóa 58 (11/08/2017 - 09:52) Phòng Công tác chính trị và sinh viên Microsoft Office document icon k.h sinh hoat dau khoa 58.doc, Microsoft Office document icon Lich dau khoa 58.doc
Kết quả sinh viên trúng tuyển vào chương trình "Kỹ sư trình độ cao", liên kết giữa trường ĐH GTVT - Cty NISSAN TECHNO Việt Nam- Cty PASSONA TECH Việt Nam (10/08/2017 - 09:45) Khoa Đào tạo quốc tế Tập tin danh sach SV final 7.8.17.xlsx
Thông báo điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2017 (31/07/2017 - 09:18) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Image icon Scan 5 page 1.jpg, Image icon Scan 5 page 2.jpg
Thông báo điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2017 (31/07/2017 - 09:18) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Image icon Scan 5 page 1.jpg, Image icon Scan 5 page 2.jpg
KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” (28/07/2017 - 10:42) Đảng bộ Microsoft Office document icon Đề cương cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.doc
Tài liệu Rèn luyện sinh viên kỳ 2 năm học 2016-2017 (28/07/2017 - 10:08) Phòng Công tác chính trị và sinh viên Tập tin TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ RLSV HỌC KỲ II2016-2017.rar

Trang

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS