Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO V/v Triển khai thực hiện công tác CVHT cuối học kỳ II năm học 2016-2017 và đầu học kỳ I năm học 2017-2018 (28/07/2017 - 10:06) Phòng Công tác chính trị và sinh viên Tập tin TÀI LIỆU CÔNG TÁC CVHT VÀ ĐÁNH GIÁ CVHT THÁNG 7 NĂM 2017.rar
Thông báo về kế hoạch xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2017 (21/07/2017 - 13:51) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Image icon Scan 1 page 1.jpg, Image icon Scan 1 page 2.jpg
Thông báo về kế hoạch xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2017 (21/07/2017 - 13:51) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Image icon Scan 1 page 1.jpg, Image icon Scan 1 page 2.jpg
Thông báo vv rà soát thông tin để biên tập cuốn Sổ tay sinh viên K58 (21/07/2017 - 10:31) Phòng Công tác chính trị và sinh viên Image icon scan0001.jpg
Thông báo số 406 v/v Chuẩn bị cho công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của 11 ngành chưa kiểm định chất lượng đào tạo theo TT 04/2016 TT BGDĐT (18/07/2017 - 16:55) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Image icon Image (86).jpg
Thông báo số 405 v/v Chuẩn bị cho công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo TT/12/2017/TT BGDĐT (18/07/2017 - 16:53) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Image icon Image (85).jpg
Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo (17/07/2017 - 14:50) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT PDF icon 2. CV 1075 HUONG DAN TDG.pdf, Microsoft Office document icon 2-CV 1075 HUONG DAN TDG (28.6.2016).doc
Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo (17/07/2017 - 14:50) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT PDF icon 2. CV 1075 HUONG DAN TDG.pdf, Microsoft Office document icon 2-CV 1075 HUONG DAN TDG (28.6.2016).doc
Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (17/07/2017 - 14:49) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT PDF icon 5.6. TT 04.2016 bo tieu chuan KD CTDT (14.3.2016).pdf
Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH (17/07/2017 - 14:47) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Microsoft Office document icon 1- CV 1074 HUONG DAN SU DUNG TC 04_2016 (28.6.2016).doc, PDF icon 1. CV 1074 HUONG DAN SU DUNG TC 04_2016.pdf
Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH (17/07/2017 - 14:47) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Microsoft Office document icon 1- CV 1074 HUONG DAN SU DUNG TC 04_2016 (28.6.2016).doc, PDF icon 1. CV 1074 HUONG DAN SU DUNG TC 04_2016.pdf
Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học (17/07/2017 - 14:44) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Tập tin 4.12._thong_tu_12-2017_ve_kdcl_csgddh.docx
Thông báo v/v công bố ngưỡng xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 (14/07/2017 - 14:38) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Image icon Scan 1 page 1.jpg, Image icon Scan 1 page 2.jpg

Trang

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS