Nhiệm vụ KHCN các cấp | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Nhiệm vụ KHCN các cấp

Nhiệm vụ KHCN các cấp

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế xây dựng
  08:16 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Phương pháp quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình
  Người báo cáo: Lê Minh Ngọc
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  08:30 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Quá trình hình thành đá
  Người báo cáo: Lê Anh Đức
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật thông tin
  08:30 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Các phương pháp tách cạnh trong xử lý ảnh và ứng dụng
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng Nhung
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật thông tin
  08:30 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Các phương pháp tách cạnh trong xử lý ảnh và Ứng dụng
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng Nhung
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kết cấu
  08:30 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Ví dụ tính bản mặt cầu BTCT của dầm chữ T cầu đường ô tô
  Người báo cáo: Hoàng Thị Thanh Thủy
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Dự án và quản lý dự án
  08:55 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Tìm hiểu phương pháp xác định giá vé sử dụng đường bộ cho các dự án BOT theo đề xuất của VCCI
  Người báo cáo: Lê Kim Nhung
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cơ sở kinh tế và quản lý
  09:00 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Phân tích những rủi ro người tiêu dùng gặp phải khi lựa chọn phương thức mua hàng trực tuyến
  Người báo cáo: Kiều Thị Hương Giang
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kết cấu
  09:00 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Thiết kế tường chắn bánh (mặt cầu BTCT đường ô tô)
  Người báo cáo: Hoàng Thị Thanh Thủy
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật viễn thông
  09:27 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Đề xuất tích hợp môn Trung tâm chuyển mạch vào môn học khác nhằm phù hợp tình hình thực tế
  Người báo cáo: Nguyễn Diệu Linh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Toán Giải Tích
  09:30 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Định giá tài sản phái sinh theo phương pháp lý thuyết trò chơi
  Người báo cáo: Trịnh Thị Trang
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật thông tin
  09:30 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Bảo mật trong điện toán đám mây
  Người báo cáo: Phạm Hồng Quân
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kết cấu
  09:30 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Phan tich khoa hoc ve viec thay doi hoạc bo bien bao han che tai trong
  Người báo cáo: Đinh Nghĩa Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Khoa môi trường và an toàn giao thông
  09:30 ngày 21-05-2018
  Nội dung: ’Sự tuần hoàn trở lại của dòng thải cô đặc về quá trình MBR trong sự kết hợp MBR-RO để xử lý nước thải và nước tái sử dụng: ảnh hưởng của các tham số hoạt động tới hiệu suất của quá trình
  Người báo cáo: Vũ Thị Thu Nga
  Địa điểm: VP Khoa MT&ATGT (P.403-A9)
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cơ sở kinh tế và quản lý
  09:30 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Một số giải pháp nâng cao việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hải Hà
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • BIM cho kỹ sư thiết kế công trình. BIM có thể được coi là một chuyển đổi mang tính kỷ nguyên trong thực hành thiết kế. Không như CADD chủ yếu tự động hoá sản xuất bản vẽ, BIM là một sự thay đổi mô hình. BIM phân phối lại việc phân bổ công sức, chú trọng hơn vào thiết kế khái niệm. Các lợi ích khác gồm: dễ dàng đảm bảo sự nhất quán trên tất cả các bản vẽ, tự động kiểm tra xung đột, cung cấp cơ sở cho các ứng dụng phân tích/mô phỏng/tính toán chi phí và tăng cường trực quan/giao tiếp
  10:00 ngày 21-05-2018
  Nội dung: BIM cho kỹ sư thiết kế công trình
  Người báo cáo: Phan Thị Thu Hiền
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường bộ
  10:00 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Đánh giá hiệu quả hoạt động của các tuyến giao thông công cộng trong nội đô
  Người báo cáo: Trần Khắc Dương
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường sắt Một số yêu cầu thiết kế đường ray không khe nối đặt trên cầu
  10:00 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Một số yêu cầu thiết kế đường ray không khe nối đặt trên cầu
  Người báo cáo: Chu Quang Chiến
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cơ sở kinh tế và quản lý
  10:00 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Nghiên cứu một số hạn chế, bất cập liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hải Hà
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Máy xây dựng
  10:00 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Nghiên cứu các ảnh hưởng của van phân phối đến hoạt động của hệ thống truyền động thủy lực.
  Người báo cáo: Nguyễn Đình Tứ
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Máy xây dựng
  10:30 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Ứng dụng thiết bị TBM trong thi công các tuyến Metro ở Hà Nội
  Người báo cáo: Nguyễn Thoại Anh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Toán Giải Tích
  10:30 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Định giá tài sản phái sinh theo phương pháp đáp ứng bảo hộ đầu tư
  Người báo cáo: Trịnh Thị Trang
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật thông tin
  10:30 ngày 21-05-2018
  Nội dung: IoT - Một số vấn đề về công nghệ, ứng dụng và thách thức
  Người báo cáo: Nguyễn Tiến Hưng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Mạng và HTTT
  11:24 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Phân nhóm chữ số viết tay bằng thuật toán Kmean
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng Hoa
  Địa điểm: P.403-A8
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế xây dựng
  13:41 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Dự kiến một số nội dung sửa đổi bổ sung môn điều tra qui hoạch
  Người báo cáo: Nguyễn Phương Vân
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế xây dựng
  13:47 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung học phần Chiến lược kinh doanh và kế hoạch SX trong DNXD
  Người báo cáo: Lê Khánh Chi
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đại số và XSTK
  14:00 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Định lí Caley - Hamilton mở rộng và các ứng dụng
  Người báo cáo: Mai Phước Bình
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  14:00 ngày 22-05-2018
  Nội dung: Một số trao đổi về việc giảng dạy cuốn Cambridge Objective Ket
  Người báo cáo: Vũ Thanh Hiền
  Địa điểm: Nhà A8
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  14:30 ngày 22-05-2018
  Nội dung: Đổi mới dạng thức đề thi B1 cao học
  Người báo cáo: Bùi Thúy Hồng
  Địa điểm: Nhà A8
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  15:00 ngày 22-05-2018
  Nội dung: Benefits of teaching English without materials
  Người báo cáo: Võ Thị Hồng Hà
  Địa điểm: Nhà A8
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế xây dựng
  10:44 ngày 23-05-2018
  Nội dung: Sửa đổi bổ sung một số nội dung trong học phần Marketing trong doanh nghiệp xây dựng
  Người báo cáo: Lê Minh Ngọc
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  09:00 ngày 24-05-2018
  Nội dung: Một số giải pháp nhằm khích lệ sinh viên nói trong lớp học tiếng Anh
  Người báo cáo: Hoàng Quốc Khánh
  Địa điểm: Nhà A8
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Sức bền vật liệu
  15:00 ngày 25-05-2018
  Nội dung: Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử kết cấu thanh có liên kết dị hướng chịu tác dụng của tải trọng động
  Người báo cáo: Lê Thanh Tâm
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Sức bền vật liệu
  14:00 ngày 26-05-2018
  Nội dung: Ứng dụng bê tông nhẹ trong sửa chữa bản mặt cầu
  Người báo cáo: Trịnh Minh Hải
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng đô thị
  08:00 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Tổng quan về những yếu tố bất định trong khảo sát địa chất công trình
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thu Hằng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Sức bền vật liệu
  08:00 ngày 28-05-2018
  Nội dung: CÔNG NGHỆ THI CÔNG LỚP PHỦ MẶT CẦU MICRO SURFACING
  Người báo cáo: Hà Văn Quân
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật thông tin
  08:30 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Bảo mật trong mạng không dây
  Người báo cáo: Nguyễn Yến Chi
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  08:30 ngày 28-05-2018
  Nội dung: NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH HỌC PHẦN THÍ NGHIỆM VẬT LÝ HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2017 - 2018
  Người báo cáo: Lê Bá Sơn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  08:30 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Phòng chông lũ bùn đá
  Người báo cáo: Lê Anh Đức
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Điều khiển và tự động hóa giao thông
  09:00 ngày 28-05-2018
  Nội dung: "Mạch điện đường ray không sử dụng mối nối cách điện và ứng dụng"
  Người báo cáo: Lê Thị Vân Anh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế xây dựng
  09:00 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Giới thiệu về BIM và hiệu quả của BIM trong xây dựng
  Người báo cáo: Lã Ngọc Minh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  09:00 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Các vấn đề mới về thí nghiệm xác định sức kháng cắt của đất
  Người báo cáo: Phạm Thanh Hà
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Sức bền vật liệu
  09:30 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Xây dựng mô hình thí nghiệm thanh có liên kết dị hướng chịu uốn ngang phẳng
  Người báo cáo: Hoàng Văn Tuấn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  09:30 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Áp dụng một số trò chơi ngôn ngữ trong dạy kỹ năng nói
  Người báo cáo: Hoàng Quốc Khánh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật thông tin
  09:30 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Xu hướng phát triển của các dịch vụ thanh toán di động (Mobile Payment)
  Người báo cáo: Nguyễn Đức Toàn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Toán Giải Tích
  09:30 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Tính duy nhất của chuỗi Taylor
  Người báo cáo: Nguyễn Văn Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  09:30 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Môt sô công nghê mơí trong xư lý nên đât yêú
  Người báo cáo: Trần Trung Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kết cấu xây dựng
  10:00 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Nghiên cứu ứng xử chịu uốn và chịu cắt đồng thời của liên kết bu lông trong kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội
  Người báo cáo: Đỗ Văn Bình
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  10:00 ngày 28-05-2018
  Nội dung: MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN TRÊN MẶT PHẲNG NẰM NGHIÊNG
  Người báo cáo: Lê Bá Sơn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  10:00 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Những khó khăn khi dạy cuốn giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế "English for Specific Purposes for Economics
  Người báo cáo: Vũ Thanh Hiền
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Sức bền vật liệu
  10:30 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Ứng dụng phần mềm Maple tính dầm có độ cứng thay đổi bằng phương pháp thông số ban đầu
  Người báo cáo: Hoàng Văn Tuấn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Toán Giải Tích
  10:30 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Tính duy nhất của chuỗi Fourier
  Người báo cáo: Nguyễn Văn Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Máy xây dựng
  11:00 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Nghiên cứu động lực học máy ép cọc thủy lực di chuyển bước trong quá trình vừa nâng cọc vừa quay
  Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Trung
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Sức bền vật liệu
  11:00 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hướng dẫn thí nghiệm
  Người báo cáo: Hà Văn Quân
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng đô thị
  13:00 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Ứng dụng lý thuyết địa thống kê trong khảo sát địa chất công trình
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thu Hằng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế xây dựng
  13:45 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Sửa đổi bổ sung một số nội dung học phần Lập và phân tích dự án đầu tư
  Người báo cáo: Nguyễn Phương Vân
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đại số và XSTK
  14:00 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Module nội xạ - Module đối tự do
  Người báo cáo: Mai Phước Bình
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường
  14:00 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Nghiên cứu xử lý nền đất yếu bằng cọc XM đất áp dụng cho dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ.
  Người báo cáo: Nguyễn Huy Thập
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường
  15:00 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Phân tích đánh giá CSHT giao thông các khu đô thị trên địa bàn TP HN.
  Người báo cáo: Nguyễn Huy Thập
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Giáo dục CT-QP, AN/Khoa Giáo dục Quốc phòng
  17:14 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Triết lý đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ
  Người báo cáo: Vũ Xuân Vịnh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật viễn thông
  18:18 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Đề xuất tích hợp môn Trung tâm chuyển mạch vào môn học khác nhằm phù hợp tình hình thực tế
  Người báo cáo: Nguyễn Diệu Linh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật viễn thông
  18:19 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Đề xuất điều chỉnh việc phân bố nội dung đề cương môn Lý thuyết trường điện từ
  Người báo cáo: Nguyễn Diệu Linh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật viễn thông
  18:22 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Ứng dụng các công cụ mã nguồn mở trong hoạt động giảng dạy học phần Mạng Số Liệu, thuộc hệ đào tạo chính quy, khối chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông
  Người báo cáo: Lê Minh Tuấn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật viễn thông
  18:29 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Ứng dụng các phần cứng và phần mềm mã nguồn mở vào nội dung giảng dạy cho học phần Thực tập chuyên ngành
  Người báo cáo: Mai Thị Thu Hương
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật viễn thông
  18:33 ngày 28-05-2018
  Nội dung: Đề xuất các bài thí nghiệm cho các học phần theo chương trình tín chỉ nhằm đáp ứng tình hình thực tế
  Người báo cáo: Mai Thị Thu Hương
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng đô thị
  08:00 ngày 29-05-2018
  Nội dung: Ảnh hưởng của thiết kế đô thị đến hiệu quả của việc sử dụng hệ thống giao thông công cộng tại Hà Nội.
  Người báo cáo: Đặng Thị Thu Thảo
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  08:30 ngày 29-05-2018
  Nội dung: BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU VƯỢT TẠI NÚT GIAO THÔNG AN DƯƠNG –THANH NIÊN, QUẬN BA ĐÌNH VÀ TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỂ HẠN CHẾ ÙN TẮC GIAO THÔNG
  Người báo cáo: Phạm Thanh Hà
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  09:00 ngày 29-05-2018
  Nội dung: CÔNG NGHỆ MÓNG CỌC ỐNG THÉP TẠI VIỆT NAM
  Người báo cáo: Nguyễn Bá Đồng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  09:30 ngày 29-05-2018
  Nội dung: Nghiên cưú cơ sơ khoa học đánh giá chính xác khả năng chịu tải cọc khoan nhôì nhăm nâng cao sư dụng chúng cho nhà cao tâng hà nôị
  Người báo cáo: Phí Hồng Thịnh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng đô thị
  10:00 ngày 29-05-2018
  Nội dung: Các giải pháp quy hoạch cảnh quan khu vực nhà ga đường sắt đô thị
  Người báo cáo: Đặng Thị Thu Thảo
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Toán Giải Tích
  13:30 ngày 29-05-2018
  Nội dung: Bất đẳng thức Sobolev
  Người báo cáo: Nguyễn Anh Ngọc
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn/Khoa Giáo dục Quốc phòng
  14:00 ngày 29-05-2018
  Nội dung: Nghiên cứu cập nhật các phương pháp dập cháy trong phòng chống vũ khí lửa và áp dung trong thời bình.
  Người báo cáo: Nguyễn Quang Chiến
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Sức bền vật liệu
  14:00 ngày 29-05-2018
  Nội dung: Nghiên cứu khả năng chống thấm của vật liệu TYFO cho đường hầm nhà máy thủy điện A Lưới
  Người báo cáo: Vũ Ngọc Trinh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Toán Giải Tích
  14:30 ngày 29-05-2018
  Nội dung: Không gian Sobolev $W^{1,p}(I)$
  Người báo cáo: Nguyễn Anh Ngọc
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Sức bền vật liệu
  15:00 ngày 29-05-2018
  Nội dung: Nghiên cứu một số nguyên nhân gây hư hỏng trụ cầu Tân Mỹ
  Người báo cáo: Vũ Ngọc Trinh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vận tải & Kinh tế đường sắt
  15:30 ngày 29-05-2018
  Nội dung: Giải pháp kết nối đường sắt với các phương thức vận tải khác
  Người báo cáo: Lê Quân
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Sức bền vật liệu
  15:30 ngày 29-05-2018
  Nội dung: Nghiên cứu xác định một số nguyên nhân gây nứt trụ cầu Tân Mỹ bằng thực nghiệm
  Người báo cáo: Vũ Ngọc Trinh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Sức bền vật liệu
  16:00 ngày 29-05-2018
  Nội dung: Nghiên cứu khả năng chống thấm của vật liệu Tyfo FRP cho đường hầm thủy điện A Lưới
  Người báo cáo: Vũ Ngọc Trinh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  09:00 ngày 30-05-2018
  Nội dung: Phân tích các đặc trưng DCCT của nền đất yếu khu vực Hà nội
  Người báo cáo: Phí Hồng Thịnh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  09:30 ngày 30-05-2018
  Nội dung: Một số vấn đề về các kỹ thuật gia cố nền không cần bổ sung vật liệu vào đất
  Người báo cáo: Trần Trung Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cơ lí thuyết
  14:00 ngày 30-05-2018
  Nội dung: Mô men động lượng và động năng của vật rắn chuyển động trong không gian
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Kim Khuê
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cơ lí thuyết
  15:30 ngày 30-05-2018
  Nội dung: Phản lực động tại các ổ đỡ của vật rắn quay quanh một trục cố định
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Kim Khuê
  Địa điểm: VP Bộ môn