Bộ môn Vận tải & Kinh tế đường sắt | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Vận tải & Kinh tế đường sắt

Bộ môn Vận tải & Kinh tế đường sắt

Họ tên:
Nguyễn Hữu Hà
Năm sinh:
1952
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Quân
Năm sinh:
1966
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Năm sinh:
1972
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Văn Thọ
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hoài An
Năm sinh:
1971
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Thị Hà
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Tiến Quý
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vương Thị Hương Thu
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hà Anh
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện