Tra cứu thông tin Luận án tiến sĩ

\r\n\r\n","SiteUrl":"Địa chỉ website","Email":"dhgtvt@utc.edu.vn","Phone":"(84.24) 37663311","Mobile":"(84.24)37669613","Description":"Trường Đại học Giao thông vận tải có tiền thân là Trường Cao đẳng Công chính Việt Nam được khai giảng lại dưới chính quyền cách mạng ngày 15 tháng 11 năm 1945 theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghị định thư của Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục Vũ Đình Hòe và Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính Đào Trọng Kim. Tháng 8/1960, Ban Xây dựng Trường Đại học Giao thông vận tải được thành lập và tuyển sinh khóa 1 trình độ Đại học. Ngày 24/03/1962, trường chính thức mang tên Trường Đại học Giao thông vận tải theo Quyết định số 42/CP ngày 24/03/1962 của Hội đồng Chính phủ.","Address":"Số 3 phố Cầu Giấy, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội.","FacebookLink":"https://www.facebook.com","TwitterLink":"https://twitter.com","LinkedInLink":"","InstagramLink":"","GoogleMapLink":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1228608575834!2d105.80064111432421!3d21.02776948599887!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab424a50fff9%3A0xbe3a7f3670c0a45f!2zVHLGsOG7nW5nIMSQ4bqhaSBo4buNYyBHaWFvIHRow7RuZyBW4bqtbiB04bqjaQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1539544397383","GooglePlusLink":"https://plus.google.com/","YoutubeLink":"https://youtube.com","SiteTitle":"TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI","SiteName":"Trường Đại học Giao thông vận tải","LiveChat":"","ZaloLink":"","OtherSiteTitle":"PHÂN HIỆU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH","OtherAddress":"450-451 Đường Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh","OtherDescription":" ","OtherEmail":"info@utc2.edu.vn","OtherPhone":"(84.28) 38966798","OtherMobile":"(84.28)38964736","OtherWebsite":"http://phanhieu.utc.edu.vn","OtherFax":"(84.28)38964736","Fax":"(84.24)37669613","OtherGoogleMapLink":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.548623005066!2d106.79235511526065!3d10.845813560873742!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317527158a0a5b81%3A0xf45c5d34ac580517!2zUEjDgk4gSEnhu4ZVIFRSxq_hu5xORyDEkEggR1RWVCBU4bqgSSBUUC4gSOG7kiBDSMONIE1JTkg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615861797127!5m2!1svi!2s"},"TotalCount":69,"TotalPages":5,"PageIndex":1,"PageSize":15,"SortBy":"ID","OrderBy":"DESC","Query":null,"ShowingText":"Hiển thị 1-15 của 69 kết quả","FirstPage":null,"PrevPage":null,"PagingItems":[{"Value":null,"Text":"1","Description":null,"Selected":true,"Url":"https://utc.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-luan-an-tien-si/trang/1"},{"Value":null,"Text":"2","Description":null,"Selected":false,"Url":"https://utc.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-luan-an-tien-si/trang/2"},{"Value":null,"Text":"3","Description":null,"Selected":false,"Url":"https://utc.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-luan-an-tien-si/trang/3"},{"Value":null,"Text":"4","Description":null,"Selected":false,"Url":"https://utc.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-luan-an-tien-si/trang/4"},{"Value":null,"Text":"5","Description":null,"Selected":false,"Url":"https://utc.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-luan-an-tien-si/trang/5"},{"Value":null,"Text":"Trang sau","Description":null,"Selected":false,"Url":"https://utc.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-luan-an-tien-si/trang/2"}],"NextPage":null,"LastPage":null};

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn