1. Thông tin chung:

Theo yêu cầu của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, hồ sơ và quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học cần phải công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

 
2. Thông báo:
TT THÔNG BÁO FILE NỘI DUNG
1 Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn xét chức danh GS, PGS năm 2021 của HĐGSNN Link file
2 Thông báo số 241/TB-ĐHGTVT về việc đăng ký xét công nhận đạt chuẩn GS,PGS năm 2021 Link file
3 Mẫu đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 Link file

3.  Văn bản hướng dẫn, biểu mẫu:

 
TT QUYẾT ĐỊNH, CÔNG VĂN, THÔNG TƯ, HƯỚNG DẪN FILE NỘI DUNG
1 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Link file
2 Thông tư số 04/2019 TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, các HĐGS ngành, liên ngành và HĐGSCS  Link file
3 Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, các HĐGS ngành, liên ngành và HĐGSCS  Link file
4 Mẫu lý lịch khoa học Link file
5 Mẫu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh của ứng viên Link file
6 Mẫu xác nhận thực hiện nhiệm vụ đào tạo và NCKH của giảng viên Link file
7 Quyết định 25/2020/QĐ-TTg, về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg Link file
8 Công văn số 32/HĐGSNN, về thông báo bổ sung cập nhật Phụ lục II, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg Link file
4. Ứng viên GS, PGS:

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nam (Nữ)

Học hàm, học vị

Đăng ký xét ĐTC chức danh GS/PGS

Ngành, chuyên ngành đăng ký

Nơi làm việc

Quê quán
 
(Quận/ Huyện, Tỉnh/ Thành phố)

File hồ sơ

1

Phạm Phú

Cường

20/08/1976

Nam

TS

PGS

Tổ chức và quản lý giao thông vận tải/Giao thông vận tải

GVC, Khoa Vận tải - Kinh tế, Phân hiệu

Đức Huệ, Long An

Link file

2

Đào Văn

Dinh

01/06/1963

Nam

TS

PGS

Kết cấu/ Giao thông vận tải

GVC, Bộ môn Kết cấu, khoa Công trình

Quỳnh Phụ, Thái Bình

Link file

3

Bùi Thị

Loan

12/07/1982

Nữ

TS

PGS

Kết cấu/ Giao thông vận tải

GV, Bộ môn KTHTĐT, khoa Kỹ thuật xây dựng

Kiến Xương, Thái Bình

Link file

4

Vũ Văn

Tấn

21/05/1985

Nam

TS

PGS

Ôtô- Máy kéo/Cơ khí - Động lực

GV, Bộ môn Cơ khí Ôtô, khoa Cơ khí

Hải Hậu, Nam Định

Link file

5

Trần Anh

Tuấn

18/06/1983

Nam

TS

PGS

Vật liệu/Giao thông vận tải

GVC, Bộ môn Cầu hầm, khoa Công trình

Vụ Bản, Nam Định

Link file

6

Nguyễn Quang

Tuấn

14/12/1983

Nam

TS

PGS

Xây dựng đường bộ/ Giao thông vận tải

GV, Bộ môn Đường bộ, khoa Công trình

Long Biên, Hà Nội

Link file

7

Dương Hữu

Tuyến

17/12/1980

Nam

TS

PGS

Tổ chức và quản lý giao thông vận tải/Giao thông vận tải

Giảng viên, Bộ môn Kinh tế BCVT

TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên

Link file

8

Vũ Hồng

Vận

30/05/1978

Nam

TS

PGS

Triết học

GVC, Bộ môn Lí luận chính trị, Khoa KHCB, Phân hiệu

Dương Kinh, Hải Phòng

Link file

9

Nguyễn Cao

Ý

23/02/1982

Nam

TS

PGS

Tổ  chức và quản lý giao thông vận tải/Giao thông vận tải

GVC, Bộ môn Quản trị kinh doanh, khoa Vận tải - Kinh tế

Đông Anh, Hà Nội

Link file

 
5. Thành viên hội đồng:
5.1. Danh sách đề cử ứng viên hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm, Học vị

Ngành chuyên môn

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

Nguyễn Văn Bang

1954

PGS.TS

Cơ khí

Giảng viên cao cấp, Khoa Cơ khí

Link file

2

Bùi Xuân Cậy

1953

GS.TS

Giao thông vận tải

Giảng viên cao cấp, Khoa Công trình

 

3

Nguyễn Thanh Chương

  1970

PGS.TS

Giao thông vận tải

Phó Hiệu trưởng

Link file

4

Nguyễn Hữu Hà

1952

GS.TSKH

Giao thông vận tải

Giảng viên cao cấp, Khoa Vận tải - Kinh tế

 

5

Trần Ngọc Hiền

1978

PGS.TS

Cơ khí

Giảng viên cao cấp, Khoa Cơ khí

Link file

6

Phạm Huy Khang

1956

GS.TS

Giao thông vận tải

Giảng viên cao cấp, Khoa Công trình

 

7

Phạm Văn Ký

1955

GS.TS

Giao thông vận tải

Giảng viên cao cấp, Khoa Công trình

 

8

Lê Hồng Lan

1961

PGS.TS

Toán học

Giảng viên cao cấp, Khoa Khoa học cơ bản.

Link file

9

Nguyễn Ngọc Long

  1963

PGS.TS

Giao thông vận tải

Hiệu trưởng

Link file

10

Nguyễn Văn Long

1963

PGS.TS

Tin học

Chủ tịch Hội đồng Trường

Link file

11

Trần Đức Nhiệm

1952

GS.TS

Giao thông vận tải

Giảng viên cao cấp, Khoa Công trình

Link file

12

Ngô Đăng Quang

1964

PGS.TS

Giao thông vận tải

Giảng viên cao cấp, Khoa Kỹ thuật XD

Link file

13

Từ Sỹ Sùa

1953

GS.TS

Giao thông vận tải

Giảng viên cao cấp, Khoa Vận tải - Kinh tế

 

14

Đỗ Đức Tuấn

1950

GS.TS

Cơ khí

Giảng viên cao cấp,  Khoa Cơ khí

Link file

15

Nguyễn Duy Việt

1961

PGS.TS

Giao thông vận tải

Phó Hiệu trưởng

Link file

5.2 Quyết định thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở 2021 

TT Quyết định File nội dung
1 Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2021 Link file
2 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng giao sư cơ sở trường ĐH GTVT năm 2021 Link file
3 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng giao sư cơ sở trường ĐH GTVT năm 2021 Link file
 
4 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng giao sư cơ sở trường ĐH GTVT năm 2021 Link file
5.3 Lịch làm việc của Hội đồng giáo sư cơ sở
      Tải file lịch làm việc của Hội đồng giáo sư cơ sở Trường ĐH GTVT năm 2021  tại đây
      Tải file điều chỉnh lịch làm việc của Hội đồng giáo sư cơ sở Trường ĐH GTVT năm 2021  tại đây
      Tải file Công văn điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS,PGS của Hội đồng GSNN tại đây
      Tải file Lịch tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của Hội đồng GSNN  tại đây
      Tải file Thông báo lịch tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của Trường ĐHGTVT  tại đây

      Thông báo điều chỉnh lịch làm việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021  tại đây

6. Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021
      Tải file Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021  tại đây

 

7. Đăng ký bổ nhiệm GS, PGS