Chuẩn đầu ra | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra

 

STT Ngành Tài liệu đính kèm
1 Chương trình tiên tiến ngành kỹ thuật xây dựng chuyên sâu xây dựng công trình giao thông Tải về
2 Công nghệ kỹ thuật giao thông Tải về
3 Công nghệ thông tin Tải về
4 Kế toán Tải về
5 Khai thác vận tải Tải về
Kinh tế Tải về
7 Kinh tế vận tải Tải về
8 Kinh tế xây dựng Tải về
9 Kỹ thuật cơ khí Tải về
10 Kỹ thuật điện, điện tử Tải về
11 Kỹ thuật điện tử, truyền thông Tải về
12 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Tải về
13 Kỹ thuật môi trường Tải về
14 Kỹ thuật xây dựng Tải về
15 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Tải về
16 Quản trị kinh doanh Tải về

 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS