CHUẨN ĐẦU RA

STT Ngành Tài liệu đính kèm
1 Công nghệ kỹ thuật giao thông                                                                                                Tải về
2 Công nghệ thông tin Tải về
3 Kế toán Tải về
4 Kỹ thuật ô tô Tải về
5 Kỹ thuật cơ khí động lực Tải về
Kinh tế Tải về
7 Kinh tế vận tải Tải về
8 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Tải về
9 Kỹ thuật cơ khí Tải về
10 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Tải về
11 Kỹ thuật môi trường Tải về
12 Kỹ thuật xây dựng Tải về
13 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  Tải về
14 Quản Trị Kinh Doanh  Tải về
15 Quản lý xây dựng  Tải về
16 Toán ứng dụng Tải về
17 Kỹ thuật nhiệt Tải về
18 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa  Tải về
19 Khai khác vận tải Tải về
20 Kỹ thuật điện Tải về