CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

 

 I. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

NGÀNH CHUYÊN NGÀNH
 
KHOA CÔNG TRÌNH
KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Kỹ thuật xây dựng Cầu - Đường bộ
Kỹ thuật xây dựng Đường bộ
Kỹ thuật Giao thông đường bộ
Kỹ thuật xây dựng Đường sắt
Kỹ thuật xây dựng Đường sắt đô thị
Kỹ thuật xây dựng Cầu hầm
Kỹ thuật xây dựng Đường hầm - Metro
Kỹ thuật xây dựng Cầu - Đường sắt
Địa kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông
Công trình Giao thông đô thị
Kỹ thuật xây dựng Đường ô tô & Sân bay
Kỹ thuật xây dựng Cầu đường ô tô & Sân bay
Công trình Giao thông công chính
Tự động hóa Thiết kế cầu đường
Kỹ thuật GIS và Trắc địa CTGT
KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY Kỹ thuật xây dựng Công trình thủy
KHOA QUẢN LÝ XÂY DỰNG
KINH TẾ XÂY DỰNG Kinh tế xây dựng Công trình giao thông
Kinh tế quản lý khai thác cầu đường
QUẢN LÝ XÂY DỰNG Quản lý xây dựng
KHOA VẬN TẢI KINH TẾ
KINH TẾ VẬN TẢI Kinh tế vận tải du lịch
Kinh tế vận tải hàng không
Kinh tế vận tải ô tô
Kinh tế vận tải đường sắt
Kinh tế vận tải thủy bộ
KHAI THAC VẬN TẢI Điều khiển các quá trình vận tải
Khai thác và quản lý đường sắt đô thị
Tổ chức quản lý khai thác cảng hàng không
Vận tải đa phương thức
Vận tải đường sắt
Vận tải kinh tế đường bộ và thành phố
Vận tải thương mại quốc tế
Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị
Vận tải và kinh tế đường sắt
Logistics
QUẢN TRỊ KINH DOANH Quản trị doanh nghiệp vận tải
Quản trị doanh nghiệp xây dựng
Quản trị kinh doanh GTVT
Quản trị doanh nghiệp Bưu chính viễn thông
Quản trị Logistics
KẾ TOÁN Kế toán
KINH TẾ Kinh tế Bưu chính viễn thông
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
KỸ THUẬT XÂY DỰNG Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
Kết cấu xây dựng
Kỹ thuật hạ tầng đô thị
Vật liệu và Công nghiệp xây dựng
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
KỸ THUẬT ĐIỆN Trang thiết bị trong Công nghiệp và Giao thông
Hệ thống điện Giao thông và Công nghiệp
KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa GT
Kỹ thuật tín hiệu Đường sắt
Tự động hóa
Thông tin tín hiệu
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG Kỹ thuật điện tử và Tin học công nghiệp
Kỹ thuật thông tin và truyền thông
Kỹ thuật viễn thông
KHOA CƠ KHÍ
KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC Đầu máy toa xe
Cơ giới hóa xây dựng cầu đường
Cơ khí giao thông công chính
Đầu máy
Kỹ thuật Máy động lực
Máy xây dựng
Tàu điện Metro
Thiết bị mặt đất Cảng hàng không
Toa xe
KỸ THUẬT CƠ KHÍ Công nghệ chế tạo cơ khí
Cơ điện tử
Tự động hóa thiết kế cơ khí
KỸ THUẬT Ô TÔ Kỹ thuật ô tô
KỸ THUẬT NHIỆT Kỹ thuật nhiệt lạnh
Điều hòa không khí và thông gió công trình XD
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Công nghệ thông tin
KHOA MÔI TRƯỜNG & AN TOÀN GIAO THÔNG
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIAO THÔNG Kỹ thuật An toàn giao thông
KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Kỹ thuật môi trường
KHOA CƠ BẢN
TOÁN ỨNG DỤNG Toán ứng dụng

 

 

 

 

 

 

II. ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

1. ĐÀO TẠO THẠC SỸ

 

STT Tên ngành Mã số
1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 8580205
2 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 8580210
3 Kỹ thuật xây dựng
(Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp)
8580201
4 Kỹ thuật cơ khí động lực 8520116
5 Kỹ thuật điện tử 8520203
6 Kỹ thuật viễn thông 8520208
7 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 8520216
8 Công nghệ thông tin 8480201
9 Quản lý xây dựng 8580302
10 Tổ chức và quản lý vận tải 8840103
11 Quản trị kinh doanh 8340101
12 Quản lý kinh tế 8340410
13 Kỹ thuật hệ thống đường sắt  

 

 

 

2. ĐÀO TẠO TIẾN SỸ

 

TT Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ tiến sĩ Chuyên ngành tuyển sinh
Tên gọi Mã số Tên chuyên ngành
1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 9580205 1 Xây dựng đường ôtô và đường thành phố
2 Xây dựng đường sắt
3 Xây dựng cầu hầm
4 Địa kỹ thuật xây dựng
2 Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt 9580206 1 Xây dựng công trình đặc biệt
3 Cơ kỹ thuật 9520101 1 Cơ học chất rắn
2 Cơ học kỹ thuật
4 Kỹ thuật cơ khí động lực 9520116 1 Kỹ thuật máy và thiết bị xây dựng, nâng chuyển
2 Khai thác, bảo trì thiết bị xây dựng, nâng chuyển
3 Kỹ thuật ô tô - máy kéo
4 Khai thác, bảo trì ô tô - máy kéo
5 Kỹ thuật đầu máy xe lửa - toa xe
6 Khai thác, bảo trì đầu máy xe lửa - toa xe
5 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 9520216 1 Tự động hóa
6 Kỹ thuật viễn thông 9520208 1 Kỹ thuật viễn thông
7 Quản lý xây dựng 9580302 1 Kinh tế xây dựng
8 Tổ chức và quản lý vận tải 9840103 1 Tổ chức và quản lý vận tải
2 Khai thác vận tải