Thông báo chung | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kết cấu xây dựng
  08:00 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử của vách liên hợp thép - bê tông cốt thép sử dụng neo chống cắt chịu tải trọng đứng và ngang đồng thời
  Người báo cáo: Nguyễn Hoàng Quân
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cầu hầm
  08:30 ngày 16-12-2019
  Nội dung: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG ĐỒNG THỜI YẾU TỐ NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN ĐẾN ĐẶC TÍNH LƯU BIẾN CỦA BÊ TÔNG TỰ ĐẦM
  Người báo cáo: Hoàng Việt Hải
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật liệu xây dựng
  08:30 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu chế tạo vữa tự chảy không co ngót cường độ cao có sử dụng tro bay
  Người báo cáo: Nguyễn Tiến Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế xây dựng
  09:00 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu hoàn thiện công tác đo bóc khối lượng xây dựng công trình
  Người báo cáo: Trần Minh Ngọc
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kết cấu xây dựng
  09:00 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu uốn và chịu cắt của kết cấu sandwich có vỏ bằng bê tông cốt lưới dệt và lõi bằng bê tông khí chưng áp
  Người báo cáo: Bùi Thị Thanh Mai
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật liệu xây dựng
  09:30 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng tro bay đến nhiệt độ thủy hóa của bê tông chất lượng cao nhiều tro bay trong quá trình rắn chắc
  Người báo cáo: Lê Thu Trang
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cầu hầm
  10:00 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu tác động tương hỗ giữa thi công metro đến chuyển vị móng cọc trên mặt đất
  Người báo cáo: Nguyễn Thạch Bích
  Địa điểm: BM Cầu Hầm P.305 - A6
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kết cấu xây dựng
  10:00 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng xác định ứng xử chịu uốn của bản bê tông cốt lưới dệt dự ứng lực căng trước
  Người báo cáo: Nguyễn Huy Cường
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật liệu xây dựng
  10:30 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu sử dụng tro bay nhiệt điện chế tạo bê tông bọt
  Người báo cáo: Thái Khắc Chiến
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cầu hầm
  10:30 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Thiết kế thành phần cấp phối bê tông có sử dụng cát mịn phối trộn đá xay
  Người báo cáo: Nguyễn Đức Dũng
  Địa điểm: BM Cầu Hầm P.305 - A6
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế xây dựng
  10:30 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Giải pháp tăng cường huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
  Người báo cáo: Phạm Thị Tuyết
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cầu hầm
  10:30 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu thực nghiệm xác định đặc trưng nhiệt của bê tông tuổi sớm
  Người báo cáo: Nguyễn Xuân Lam
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kết cấu xây dựng
  11:00 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng xác định ứng xử chịu cắt của nút khung liên hợp thép - bê tông cốt thép có cột liên tục qua nút
  Người báo cáo: Lê Đăng Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cầu hầm
  11:00 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Phân tích các tồn tại trong công tác thiết kế, lựa chọn các giải pháp kĩ thuật kết cấu nhịp cầu dân sinh trên miền núi phía Bắc
  Người báo cáo: Nguyễn Hữu Thuấn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật điện
  15:00 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu tối ưu năng lượng hãm tái sinh của hệ truyền động điện tàu điện đô thị có tích hợp bộ tích trữ năng lượng bằng phương pháp qui hoạch động DP.
  Người báo cáo: An Thị Hoài Thu Anh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật điện
  15:00 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu nghịch lưu đa mức điều khiển động cơ điện kéo tàu điện đô thị.
  Người báo cáo: Vũ Duy Nghĩa
  Địa điểm: VP Bộ môn