Bộ môn Quản trị kinh doanh | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Quản trị kinh doanh

Bộ môn Quản trị kinh doanh

Họ tên:
Nguyễn Hồng Thái
Năm sinh:
1966
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Vân Hà
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Loan
Năm sinh:
1968
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Ngô Thị Thanh Hoa
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Thu Hằng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Cao Ý
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Từ Thị Hoài Thu
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Quang Bằng
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Chu Tống Khánh Linh
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đoàn Trọng Ninh
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đới Thị Huyền Thư
Năm sinh:
1991
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Chu Thùy Dương
Năm sinh:
1991
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện