Bộ môn Động cơ đốt trong | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Động cơ đốt trong

Bộ môn Động cơ đốt trong

Họ tên:
Lê Hoài Đức
Năm sinh:
1968
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Xuân Thiệp
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Văn Trấn
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Cao Văn
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Ngô Văn Thanh
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Khương Thị Hà
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Công Báo
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thìn Quỳnh
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Tùng Lâm
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện