Bộ môn Kỹ thuật điện | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Kỹ thuật điện

Bộ môn Kỹ thuật điện

Họ tên:
Lê Mạnh Việt
Năm sinh:
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Nghĩa
Năm sinh:
1973
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Duy Nghĩa
Năm sinh:
1974
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trương Tấn Hải
Năm sinh:
1947
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
An Thị Hoài Thu Anh
Năm sinh:
1974
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Hồ Mạnh Tiến
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Hải
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Võ Thanh Hà
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Văn Khôi
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Tuấn Phường
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Việt Phúc
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đức Khương
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện