Bộ môn Cầu hầm | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Cầu hầm

Bộ môn Cầu hầm

Họ tên:
Nguyễn Thị Minh Nghĩa
Năm sinh:
1948
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Đức Nhiệm
Năm sinh:
1952
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Ngọc Long
Năm sinh:
1963
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Phương Duy
Năm sinh:
1973
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Duy Tiến
Năm sinh:
1974
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Tiến Thành
Năm sinh:
1976
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thế Truyền
Năm sinh:
1978
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Anh Tú
Năm sinh:
1979
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hữu Thuấn
Năm sinh:
1982
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hồ Xuân Nam
Năm sinh:
1982
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Ngô Văn Minh
Năm sinh:
1983
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Cao Văn Giao
Năm sinh:
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Dương Thị Minh Thu
Năm sinh:
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Chừng
Năm sinh:
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Mạnh
Năm sinh:
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Chu Viết Bình
Năm sinh:
1955
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đại Việt
Năm sinh:
1958
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đại Việt
Năm sinh:
1958
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Thị Bích Huệ
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Hậu
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thạch Bích
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Xuân Lam
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Mạnh Hải
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đức Dũng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đắc Đức
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Vĩnh
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Chu Văn An
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Anh Tuấn
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Việt Hải
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Thẩm Quốc Thắng
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Hà Linh
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Quang Vũ
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Tuấn Bình
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Thanh Tùng
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Hồ Xuân Tú
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Bá Anh
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Ngọc Hòa
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Bá Thành
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Ngọc Lân
Năm sinh:
1991
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện