Bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường

Bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường

Họ tên:
Phạm Hoàng Kiên
Năm sinh:
1972
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Thanh Yên
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Công Độ
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Thùy Linh
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Đắc Hiền
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Xuân Cảnh
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đình Phương
Năm sinh:
1974
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thế Hiệp
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phan Thị Thu Hiền
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Năm sinh:
1994
Học hàm:
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Năm sinh:
1994
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện