Bộ môn Dự án và quản lý dự án | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Dự án và quản lý dự án

Bộ môn Dự án và quản lý dự án

Họ tên:
Bùi Ngọc Toàn
Năm sinh:
1968
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hữu Vương
Năm sinh:
1974
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Quang Hiển
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phan Thị Hiền
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Cao Phương Thảo
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Kim Nhung
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Minh Hằng
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Mạnh Đức
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hoàng Tùng
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hậu
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Thị Thùy Dung
Năm sinh:
1990
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hương
Năm sinh:
1992
Học hàm:
GV
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện