Bộ môn Quản lý dự án | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Quản lý dự án

Bộ môn Quản lý dự án

Họ tên:
Bùi Ngọc Toàn
Năm sinh:
1968
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Minh Hằng
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hoàng Tùng
Năm sinh:
1983
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hữu Vương
Năm sinh:
1974
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Quang Hiển
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phan Thị Hiền
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Cao Phương Thảo
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Kim Nhung
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Mạnh Đức
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hậu
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Thị Thùy Dung
Năm sinh:
1990
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hương
Năm sinh:
1992
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Quang Huy
Năm sinh:
1995
Học hàm:
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện