Bộ môn Vật liệu xây dựng | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Vật liệu xây dựng

Bộ môn Vật liệu xây dựng

Họ tên:
Phạm Duy Hữu
Năm sinh:
1948
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ khoa học
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thanh Sang
Năm sinh:
1976
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thanh Hà
Năm sinh:
1981
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Mai Đình Lộc
Năm sinh:
1965
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Long
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Thùy Chi
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Thái Khắc Chiến
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Ngọc Lân
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Bích Hậu
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Minh Cường
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Tiến Dũng
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Thái Minh Quân
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đình Hải
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thu Trang
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Việt Cường
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trương Văn Quyết
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Duy Mạnh
Năm sinh:
1990
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Bảo Lâm
Năm sinh:
1997
Học hàm:
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện