Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng đô thị | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng đô thị

Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng đô thị

Họ tên:
Bùi Trọng Cầu
Năm sinh:
1962
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Bảo Việt
Năm sinh:
1980
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Quang Tuấn
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Tiến Dũng
Năm sinh:
1989
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Hoài Nam
Năm sinh:
1969
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hồng
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Thu Hằng
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Thị Loan
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Thị Thu Thảo
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Hiệp
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Kiến trúc sư
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Danh Toàn
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Cảnh Hưng
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện