Bộ môn Kết cấu xây dựng | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Kết cấu xây dựng

Bộ môn Kết cấu xây dựng

Họ tên:
Ngô Đăng Quang
Năm sinh:
1964
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Xuân Huy
Năm sinh:
1977
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Văn Bình
Năm sinh:
1957
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Từ Sỹ Quân
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Việt Anh
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Tạ Quốc Việt
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Bình Tâm
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Văn Hiệp
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Thị Thanh Mai
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Việt Tuấn
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hoàng Quân
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Văn Linh
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Huy Cường
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Đăng Dũng
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Thanh Thủy
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Hồ Thị Hoài
Năm sinh:
1990
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Tuấn Anh
Năm sinh:
1991
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đinh Hữu Tài
Năm sinh:
1992
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thục Anh
Năm sinh:
1996
Học hàm:
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện