Bộ môn Đại số và XSTK | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Đại số và XSTK

Bộ môn Đại số và XSTK

Họ tên:
Nguyễn Văn Hoàng
Năm sinh:
1976
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Văn Long
Năm sinh:
1979
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Thị Mai
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Ngô Quang Quỳnh
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lương Hữu Thanh
Năm sinh:
1953
Học hàm:
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Phan Văn Xế
Năm sinh:
1955
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Huy Hoàng
Năm sinh:
1975
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phí Thị Vân Anh
Năm sinh:
1975
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Mạnh Hùng
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Việt Hương
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thanh Tâm
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Mai Phước Bình
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Thị Hương
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đức Long
Năm sinh:
1995
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Minh Hoàng Sơn
Năm sinh:
1996
Học hàm:
Học vị:
Chưa cập nhật
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện