Bộ môn Hóa | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Hóa

Bộ môn Hóa

Họ tên:
Hoàng Thị Tuyết Lan
Năm sinh:
1967
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Mai
Năm sinh:
1974
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Quang Tuấn
Năm sinh:
1962
Học hàm:
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết
Họ tên:
Lại Thị Hoan
Năm sinh:
1971
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thúy Nga
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Thị Xuân
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Thị Mai Anh
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện