Bộ môn Vật lý | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Vật lý

Bộ môn Vật lý

Họ tên:
Lê Bá Sơn
Năm sinh:
1949
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Minh Phượng
Năm sinh:
1965
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Phi Hùng
Năm sinh:
1967
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hòa
Năm sinh:
1974
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Tuấn Sơn
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Văn Quảng
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đoàn Thị Thúy Phượng
Năm sinh:
1974
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Trường Giang
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Quách Duy Trường
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Chu Tiến Dũng
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Xuân Tuyên
Năm sinh:
1992
Học hàm:
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện