Bộ môn Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật

Bộ môn Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật

Họ tên:
Nguyễn Tuấn Anh
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Thị Tuyết
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lương Đức Chung
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Vĩnh Phúc
Năm sinh:
1962
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Ninh Khắc Tôn
Năm sinh:
1965
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Tố Hồng Nga
Năm sinh:
1966
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Hải Long
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Ngô Đức Chinh
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Quỳnh Như
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Văn Phú
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Thị Hồng
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện