Bộ môn Cơ lí thuyết | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Cơ lí thuyết

Bộ môn Cơ lí thuyết

Họ tên:
Phạm Thị Toan
Năm sinh:
1959
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Kim Khuê
Năm sinh:
1971
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lương Thanh Bình
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thị Hà
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Ba Liên
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Minh Phúc
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Thị An Ninh
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hương Giang
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Nguyên Thành
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện