Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

Họ tên:
Nguyễn Trung Hiếu
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Xuân
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Thị Thanh Phúc
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Thanh Hải
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hồ Ngọc Anh
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Ngọc Cương
Năm sinh:
1963
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Năm sinh:
1963
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Thị Vân
Năm sinh:
1972
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thị Thúy
Năm sinh:
1975
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lương Thị Thu Hường
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Xuân Ngọc
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thị Thu Phương
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Phương Mai
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Trung Thành
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện