Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN

Bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN

Họ tên:
Nguyễn Thị Tâm
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thế Tấn
Năm sinh:
1970
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thị Hòa
Năm sinh:
1973
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Hải Yến
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Thu Hằng
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trương Văn Hiệp
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện