Bộ môn Tư tưởng HCM | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Tư tưởng HCM

Bộ môn Tư tưởng HCM

Họ tên:
Lã Quý Đô
Năm sinh:
1974
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Thu Hoa
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phan Thế Lượng
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đinh Quang Thành
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Ngọc Hà
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện