Bộ môn Giáo dục chính trị quốc phòng an ninh | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Giáo dục chính trị quốc phòng an ninh

Bộ môn Giáo dục chính trị quốc phòng an ninh

Họ tên:
Lê Đức Thắng
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Thịnh
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Xuân Vịnh
Năm sinh:
1973
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Ích Hải
Năm sinh:
1973
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Điệp
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện