Bộ môn Bộ môn Giáo dục thể chất | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Bộ môn Giáo dục thể chất

Bộ môn Bộ môn Giáo dục thể chất

Họ tên:
Phạm Tiến Dũng
Năm sinh:
1966
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Toàn
Năm sinh:
1974
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Thị Yên
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Bá Hậu
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Tất Lợi
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Trần Quang Chí
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Hoàng
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Ngọc Thoa
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Hồng Hải
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Duy Tuấn
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Thùy Dương
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Ngọc Duy
Năm sinh:
1991
Học hàm:
Học vị:
Cử nhân
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Văn An
Năm sinh:
1994
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện