Bộ môn Khoa học máy tính | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bộ môn Khoa học máy tính

Bộ môn Khoa học máy tính

Họ tên:
Trần Văn Dũng
Năm sinh:
1955
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Long
Năm sinh:
1963
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Xuân Tích
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Văn Đức
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lương Thái Lê
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Đình Phong
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Văn Thông
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Hoàng Nam
Năm sinh:
1990
Học hàm:
Học vị:
Chưa cập nhật
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Việt Hưng
Năm sinh:
1992
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện