Nguyễn Đình Phương

Nguyễn Đình Phương

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Tự động hóa Thiết kế cầu đường, Khoa Công trình

Liên hệ

ngdphuong@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Thị Thảo Nguyễn Đình Phương Mai Quang Huy Nghiên cứu lựa chọn biện pháp gia cố chống xói cho trụ cầu vượt sông. Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 4 (2022)
Lê Minh Cường Đặng Thùy Chi Nguyễn Đình Phương ThS. Ngô Thị Thanh Hương Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử dính bám của bê tông cốt liệu nhẹ và cốt thép. Tạp chí kết cấu và Công nghệ xây dựng Số 29/2019

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn