Ngô Đăng Quang

Ngô Đăng Quang

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Kết cấu xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

0904220058
ngodangquang@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Đức:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Ngo Dang Quang Nguyen Huy Cuong Nguyen Duy Tien Dinh Huu Tai Mai Dinh Loc Effectiveness of carbon textile reinforced concrete in shear strengthening short-span corroded reinforced concrete beams. Case Studies in Construction Materials Volume 16, June 2022, e00932 (2022)
Nguyen Huy Cuong Ngo Dang Quang Experimental and Numerical Investigations on Flexural Behaviour of Prestressed Textile Reinforced Concrete Slabs. Civil Engineering Journal Vol 7, No 6 (2021)
Nguyen Huy Cuong Ngo Dang Quang Flexural and Shear Behavior of Reinforced Concrete Beams Strengthened with Carbon Textile Reinforced Concrete. Archives of Civil Engineering Vol 66 (2020)

Bài báo quốc tế khác

Ngo Dang Quang Nguyen Huy Cuong Flexural behavior of reinforced concrete beam strengthened by textile reinforced concrete: Experimental and numerical study. The Indian Concrete Journal July 2018- (2018)
Ngo Dang Quang COUPLED THERMAL STRESS ANALYSIS FOR SIMULATION OF CRACK PROCESSING IN CONCRETE BRIDGE BOX GIRDERS. Tạp chí 3 trường 7 (2017)
Ngo Dang Quang Mai Dinh Loc Le Thanh Ha A STUDY ON USING SAM SON SEA SAND AND FLY ASH TO PRODUCE FINE-GRAINED CONCRETE. Tạp chí 3 trường 8 (2017)
Nguyen Thi Tuyet Trinh Ngo Dang Quang Vu Van Hiep Nguyen Huy Cuong EXPERIMENTAL ANALYSIS OF SANDWICH PANELS USING TEXTILE REINFORCED CONCRETE FACES AND LIGHT WEIGHT CONCRETE CORE. Tạp chí 3 trường 8 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Ngô Đăng Quang Nguyễn Huy Cường Mai Đình Lộc Đinh Hữu Tài Quan trắc sự biến thiên nhiệt độ và mô phỏng ảnh hưởng của chúng đến sự phân bố ứng suất trong một số cầu dầm hộp bê tông cốt thép ở giai đoạn khai thác. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Số 73.3 (2022)
Phạm Thị Thanh Thủy Nguyễn Huy Cường Ngô Đăng Quang Đinh Hữu Tài Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng xác định ứng xử chịu lực của tấm tường rỗng bằng bê tông cốt lưới dệt. Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 4/2021 (2021)
Ngô Đăng Quang Nguyễn Huy Cường Nguyễn Duy Tiến Nghiên cứu thực nghiệm và tính toán cột bê tông cốt thép chịu nén đúng tâm được tăng cường bằng bê tông cốt lưới dệt các bon. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 5 (tháng 6/2020) (2020)
Nguyễn Huy Cường Vũ Văn Hiệp Mai Đình Lộc Ngô Đăng Quang Experimental and Numerical Evaluation of Concentrically Loaded RC Columns Strengthening by Textile Reinforced Concrete Jacketing. Civil Engineering Journal Vol 6, No (2020)
Ngô Đăng Quang Nguyễn Huy Cường Phạm Duy Hữu Mô hình tính toán xác định ứng xử chịu uốn của dầm bê tông cốt thép được tăng cường bằng bê tông cốt lưới dệt. Tạp chí Kết cấu và Công nghệ xây dựng 30/2019 (2019)
Ngô Đăng Quang Mai Đình Lộc Lê Thanh Hà NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH ỨNG XỬ DÍNH BÁM CỦA TAO CÁP BẢY SỢI XOẮN VỚI BÊ TÔNG TÍNH NĂNG SIÊU CAO. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Ngô Đăng Quang Bùi Thị Thanh Mai Nguyễn Huy Cường Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu uốn và chịu cắt của kết cấu sandwich sử dụng lớp vỏ bê tông cốt lưới dệt và lớp lõi bê tông khí chưng áp. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Vũ Văn Hiệp Ngô Đăng Quang Nguyễn Huy Cường Giải pháp sửa chữa, tăng cường sàn panel lắp ghép bằng bê tông cốt lưới dệt. Tạp Chí Xây dựng 605 (2018)
Mai Đình Lộc Ngô Đăng Quang Lê Thanh Hà Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử dính bám của tao cáp 7 sợi xoắn với bê tông tính năng siêu cao. Khoa học Giao thông vận tải Số đặc biệt tháng 11 năm 2018 (2018)
Lê Minh Cường Ngô Đăng Quang Nguyễn Huy Cường Nguyễn Hoàng Quân Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu uốn của dầm BTCT được tăng cường bằng BTCLD sợi các bon. Tạp chí kết cấu và công nghệ xây dựng 24 (2017)
Vũ Văn Hiệp Ngô Đăng Quang Lê Minh Cường Nguyễn Huy Cường Phân tích thực nghiệm đánh giá ứng xử chịu cắt của dầm bê tông cốt thép được tăng cường bằng bê tông cốt lưới dệt sợi các bon. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)
Ngô Đăng Quang Phạm Thị Thanh Thủy Mô phỏng tác động đứt dây trong cầu vòm mạng lưới. Tạp chí Khoa học GTVT 58 (2017)
Ngô Đăng Quang Vũ Văn Hiệp Nguyễn Huy Cường Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử dính bám giữa lưới sợi các bon với các loại bê tông hạt mịn sử dụng cát quartz và cát biển. Tạp chí Khoa học GTVT 59 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phạm Thị Thanh Thủy Nguyễn Huy Cường Ngô Đăng Quang Đinh Hữu Tài Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu lực của tấm tường rỗng bằng bê tông cốt lưới dệt. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Duy Hữu Lê Minh Cường Ngô Đăng Quang Đào Văn Dinh Nguyễn Duy Tiến Nguyễn Ngọc Long Phạm Duy Anh Bùi Trọng Cầu Nguyễn Thanh Sang Thái Khắc Chiến Trần Việt Hùng Trần Bảo Việt Nguyễn Huy Cường Thiết kế, thi công và sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Giao thông Vận tải 3 (2018)
Ngô Đăng Quang Kết cấu Bê tông dự ứng lực nâng cao. DHGTVT 2 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng vật liệu thân thiện môi trường và công nghệ phù hợp trong xây dựng công trình ven biển phục vụ yêu cầu phát triển bền vững. 01 (2020-2023)
Nghiên cứu phát triển và ứng dụng vật liệu thân thiện môi trường và công nghệ phù hợp trong xây dựng công trình ven biển phục vụ yêu cầu phát triển bền vững. CT2020.04 (2020-2023)
NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ TRONG DẦM CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP CÓ MẶT CẮT DẠNG HỘP TRÊN ĐƯỜNG Ô TÔ. DT214005 (2021-2022)
Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt lưới dệt trong tăng cường kết cấu bê tông cốt thép ở vùng biển và hải đảo. B2018-GHA-16 (2018-2019)
Nghiên cứu chế tạo và xác định các đặc tính cơ học và độ bền của bê tông hạt mịn tính năng cao cốt lưới dệt ứng dụng trong công trình cầu. CTB 2014-04-03 (2014-2017)
THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẦU BÊ TÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. CTB2014 (2014-2017)
Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn từ cát biển sử dụng với cốt lưới dệt cho các công trình biển. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn