Đinh Nghĩa Dũng

Đinh Nghĩa Dũng

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kết cấu, Khoa Công trình

Liên hệ

dinhnghiadzung@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đinh Nghĩa Dũng Giải pháp hạn chế nứt dọc sườn dầm bê tông dự ứng lực nhằm nâng cao tuổi thọ công trình. Giao thông vận tải 5/2022 (2022)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Đinh Nghĩa Dũng Bài tập cơ học kết cấu - Tập 1: Kết cấu tĩnh định. Nhà xuất bản Xây dựng 3 (2020)
Trần Quang Vinh Đinh Nghĩa Dũng Cơ học kết cấu - Tập 1. Giao thông vận tải 3 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn