Đào Văn Dinh

Đào Văn Dinh

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kết cấu, Khoa Công trình

Liên hệ

daovandinhkc@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Dao Van Dinh A MODEL FOR PREDICTION OF TIME FROM CORROSION INITIATION TO CRACKED CONCRETE COVER CONSIDERING THE EFFECT OF LOAD. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET) Volume 12, Issue 3 (2021)
Dao Van Dinh Early-Age Crack In Concrete In Pedestal Structures of Sleepers. International Journal of Advanced Research In Engineering And Technology Volume 11, (2020)
Dao Van Dinh RESEARCH ON PREDICTION OF THE INITIATION TIME OF CARBONATED INDUCED STEEL CORROSION IN REINFORCED CONCRETE STRUCTURES. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) 9 (2018)
Dao Van Dinh INITIATION TIME OF CORROSION IN REINFORCED CONCRETE STRUCTURES EXPOSED TO CHLORIDE IN MARINE ENVIRONMENT. International Journal of Civil Engineering & Technology (IJCIET) - Scopus Indexed 8 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Nhật Minh Trị Nguyễn Duy Liêm Đào Văn Dinh Hiệu quả của sợi tái chế từ lưới đánh cá phế thải đến một số đặc tính cơ học của bê tông. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 73-2 (2022)
Đào Văn Dinh ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THAM SỐ TỚI THỜI GIAN LAN TRUYỀN MÒN TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP PHƠI NHIỄM CLORUA . Giao Thông vận tải số 4/2021 (2021)
Đào Văn Dinh Tọa độ tâm quay tức thời của nhóm bu lông chịu cắt dưới tác dụng của lực lệnh tâm. Giao Thông Vận Tải ISSN-0818 Số tháng 6/2021 (2021)
Trần Việt Hưng Đào Văn Dinh Các phương pháp đánh giá ăn mòn kết cầu bê tông cốt thep. Giao thông vận tải 11 (2021)
Đào Văn Dinh Nguyễn Ngọc Bôn NỨT SỚM TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP CỦA BỆ ĐỠ TÀ VẸT. Giao thông vận tải Tháng 4/2020 (2020)
Hoàng Thị Thanh Thủy Đào Văn Dinh Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều dày bản cánh thép T đến tác động bảy trong liên kết bu lông chịu kéo. Giao thông vận tải 3 (2018)
Trần Thị Lý Phạm Duy Anh Đào Văn Dinh Nghiên cứu ảnh hưởng của cốt sợi thép Dramix đến cường độ chịu kéo của bê tông cường độ cao. GTVT 7/2020
Trần Thị Lý Phạm Duy Anh Đào Văn Dinh Dự tính sức kháng cắt của dầm bê tông cường độ cao cốt sợi thép dựa vào lý thuyết trường nén sửa đổi được đơn giản hóa. GTVT 8/2020

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Dao Van Dinh DETERMINATION OF CHLORIDE DIFFUSION COEFFICIENT IN CONCRETE USING THE RESULTS OF THE RAPID CHLORIDE PERMEABILITY TEST. ACF2016 - The 7th International Conference of Asian Concrete Federation “SUSTAINABLE CONCRETE FOR NOW AND THE FUTURE” 30 Oct – 02 Nov, 2016, Hanoi, Vietnam (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Đào Văn Dinh Đào Sỹ Đán Bùi Thanh Quang Nguyễn Xuân Tùng Nguyễn Ngọc Lâm Cao Thị Mai Hương Kết cấu bê tông cốt thép . Giao Thông vận tải 3 (2021)
Phạm Duy Hữu Lê Minh Cường Ngô Đăng Quang Đào Văn Dinh Nguyễn Duy Tiến Nguyễn Ngọc Long Phạm Duy Anh Bùi Trọng Cầu Nguyễn Thanh Sang Thái Khắc Chiến Trần Việt Hùng Trần Bảo Việt Nguyễn Huy Cường Thiết kế, thi công và sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Giao thông Vận tải 3 (2018)
Đào Văn Dinh Đào Sỹ Đán Kết Cấu Thép. Giao thông vận tải 2 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu đánh giá khả năng chịu tải của các kết cấu cầu cũ bằng bê tông cốt thép có xét đến các tham số ngẫu nhiên và tham số mờ liên quan đến mức độ ăn mòn của bê tông và cốt thép. B2022-GHA-05 (2022-2023)
Phát triển lời giải số, lời giải phân tích đánh giá ảnh hưởng của các dạng biến dạng cong vênh và ứng suất dư tới sức kháng còn lại của kết cấu nhịp cầu dầm thép và lựa chọn giải pháp khắc phục hiệu quả. T2022-CT-005TĐ (2022)
Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng đến thời gian lan truyền ăn mòn trong kết cấu BTCT phơi nhiễm clorua. T2021-CT-002 (2021)
Nghiên cứu đánh giá và biện pháp sửa chữa các vết nứt dọc trong sườn các dầm bê tông cốt thép dự ứng lực.. T2021-CT-015 (2021)
Nghiên cứu các đặc tính thâm nhập của ion Clo trong bê tông geopolymer tro bay. T2019-CT-031 (2019-2020)
Nghiên cứu dự báo tuổi thọ khai thác của công trình cầu bê tông. CTB 2014-04-01 (2014-2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn