Bùi Xuân Cậy

Bùi Xuân Cậy

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Đường bộ, Khoa Công trình

Liên hệ

buixuancay@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Trung:
Tiếng Đức:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Pham Thanh Tung Nguyen Chau Lan Nguyen Xuan Tung Dang Quoc Viet Bui Xuan Cay Bui Thanh Quang Ho Si Lanh RESILIENT MODULUS OF SOIL USING FOR SUBGRADE OF PAVEMENT: A CASE STUDY IN VIETNAM. Acta Geodynamica et Geomaterialia Vol. 20, No. 3 (2023)
Bui Ngoc Kien Nguyen Thu Trang Tran Ngoc Hung Vu The Thuan Pham Huy Khang Bui Xuan Cay The investigation on the effects of sulphur on the performance of sulphur-bitumen binder. Road Materials and Pavement Design 0 (2022)
Nguyen Chau Lan Pham Thanh Tung Bui Xuan Cay Nguyen Xuan Tung Pham Tuan Dung Correlation between Resilient Modulus MR and Deviator Stress for Subgrade soils of northern provinces in Vietnam. JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES 9 (2022)

Bài báo quốc tế khác

Dao Van Dong Bui Xuan Cay Nguyen Tien Dung Nguyen Mai Lan Tran Trung Hieu Nguyen Thi Huong Giang Investigation of the use of reclaimed asphalt pavement as aggregates in roller compacted concrete for road base pavement in Vietnam. CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure - Lecture Notes in Civil Engineering vol 54. Springer, Singapore (2020)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Bùi Xuân Cậy Bùi Tuấn Anh VẤN ĐỀ MẶT CẮT NGANG, TỔ CHỨC KHAI THÁC ẢNH HƯỞNG AN TOÀN, HIỆU QUẢ TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM. Cầu đường Việt Nam 8 (2022)
Nguyễn Thu Trang Trần Ngọc Hưng Bùi Xuân Cậy Bùi Ngọc Kiên Research on the effects sulfur on properties od sulfur bitumen binder (SBB) an hot mixed asphalt sulfur (HMAS). Tạp chí Khoa học GTVT 72.1 (2021)
Nguyễn Thị Hương Giang Bùi Xuân Cậy Lê Quang Huy Khả năng ứng dụng bê tông xi măng đầm lăn sử dụng cốt liệu tái chế trong xây dựng đường ô tô ở Việt Nam. Tạp chí cầu đường Số 4-2021 (2021)
Bùi Xuân Cậy Bùi Tuấn Anh MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG THIẾT KẾ, XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HIỆN NAY. Cầu Đường Việt Nam Số 10/2021 (2021)
Nguyễn Trọng Hiệp Bùi Xuân Cậy Phạm Quang Thông Bê tông phế thải và khả năng sử dụng trong xây dựng mặt đường ô tô ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải 09/2021 (2021)
Bùi Xuân Cậy Trần Thị Cẩm Hà Nghiên cứu sử dụng bê tông nhựa epoxy trong xây dựng mặt đường ô tô. Cầu đường Việt Nam sô 4 - 2020 (2020)
Nguyễn Thu Trang Trần Ngọc Hưng Phạm Huy Khang Bùi Xuân Cậy Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình kết tinh lưu huỳnh trong cấu trúc bê tông asphalt đến các chỉ tiêu Marshall. Tạp chí Khoa học GTVT 71.5 (2020)
NCS.Vũ Hoàng Giang Nguyễn Thanh Sang Bùi Xuân Cậy PGS.TS. Nguyễn Duy Đồng Nghiên cứu sử dụng cát đỏ Bình Thuận và tro bay Vĩnh Tân chế tạo bê tông hạt nhỏ làm mặt đường. Tạp chí Cầu đường Số 10 năm 2020 (2020)
Nguyễn Thanh Sang Bùi Xuân Cậy NCS.Vũ Hoàng Giang Nghiên cứu ứng dụng kết hợp tro bay Vĩnh Tân và Cát đỏ Bình Thuận làm lớp móng mặt đường giao thông nông thôn. Tạp chí GTVT số 03-2019, trang 74-76 số 03-2019 (2019)
Phạm Huy Khang Bùi Xuân Cậy Vũ Thế Thuần Nguyễn Thu Trang Nghiên cứu thực nghiệm một số chỉ tiêu kỹ thuật của chất kết dính bi-tum-lưu huỳnh (SBB) sử dụng lưu huỳnh Dung Quất. Giao thông vận tải Tháng 10/2019 (2019)
Bùi Xuân Cậy Trần Thị Cẩm Hà Nghiên cứu thực nghiệm mô đun đàn hồi và cường độ chịu kéo uốn của bê tông nhựa sử dụng chất kết dính bitum-epoxy. Giao thông Vận tải Tháng 5/2018 (2018)
Nguyễn Mai Lân Bùi Xuân Cậy Nguyễn Tiến Dũng Trần Trung Hiếu Nguyễn Thị Hương Giang ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA BÊ TÔNG NHỰA CŨ PHỤC VỤ TÁI CHẾ LÀM CỐT LIỆU CHO KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG ĐẦM LĂN Ở VIỆT NAM. Tạp chí GTVT tháng 12/2018 (2018)
Bùi Xuân Cậy Trần Danh Hợi Nghiên cứu thực nghiệm xác định một số chỉ tiêu của hỗn hợp đá – nhựa chặt sử dụng làm móng của kết cấu áo đường mềm. Tạp chí Giao thông Vận tải Tháng 9/2017 (2017)
Bùi Xuân Cậy Đặng Minh Tân Quy hoạch, xây dựng hệ thống giao thông vận tải ở thủ đô Hà Nội, TPHCM cần xem xét đặc thù Việt Nam. Tạp chí Quy Hoạch Xây Dựng - Bộ Xây Dựng 79+80 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Chau Lan Bui Thanh Quang Bui Xuan Cay Resilient modulus of subgrade using Light Weight Deflectometer in Vietnam. 2023 Fifth IEEE International Conference on Materials Science and Manufacturing Technology (ICMSMT 2023) (2023)
Dang Minh Tan Bui Xuan Cay Nguyen Hoang Tung Maximum Likelihood Estimation Method for Speed Prediction of Vehicles in Mixed Traffic Condition. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Dang Minh Tan Nguyen Hoang Tung Bui Xuan Cay Maximum Likelihood Estimation Method for Speed Prediction of Vehicles in Mixed Traffic Condition. The third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Nguyen Quang Tuan Bui Xuan Cay La Van Cham Tran Thi Kim Dang Nguyen Quang Phuc Hoang Thi Thanh Nhan Mechanical Properties of Bitumen and Asphalt mixture Modified with Polymer Additives. RILEM International Symposium on Bituminous Materials (2020)
Le Vinh An Bui Tuan Anh Bui Xuan Cay Strength, water porosity and the shrinkage of self-compacting concrete in hot climate. Lecture Notes in Civil Engineering (2020)
Bùi Xuân Cậy Tăng cường quản lý phương tiện giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030. Các giải tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Bùi Xuân Cậy Nguyễn Quang Phúc Bùi Tuấn Anh Lê Vĩnh An Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô. Giao thông vận tải 2 (2018)
Bùi Xuân Cậy Bùi Tuấn Anh Đặng Minh Tân Đường đô thị và Tổ chức giao thông. Nhà xuất bản Giao thông Vận tải 2 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn