Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Đường bộ, Khoa Công trình

Liên hệ

nat_dhgt@yahoo.com.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Anh Tuấn Đánh giá khả năng kháng nứt mỏi của bê tông nhựa bằng thí nghiệm uốn mẫu dầm bán nguyệt SCB. Cầu đường Việt Nam Số 6/2022 (2022)
Nguyễn Anh Tuấn TÌM ĐƯỜNG TẦN SUẤT LÝ LUẬN PHÙ HỢP ĐẶC ĐIỂM MƯA Ở VÙNG THIẾT KẾ KHI XÁC ĐỊNH THAM SỐ MƯA TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG . Cầu đường Việt Nam Số 5 (2021)
Nguyễn Anh Tuấn Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đặc trưng bề mặt lưu vực tới lưu lượng tính toán công trình thoát nước trên đường. Cầu đường Việt Nam Số 04 (2020)
Trần Thị Minh Hằng Nguyễn Anh Tuấn Trần Danh Hợi Phạm Thị Thảo Nghiên cứu xác định tham số mưa dùng tính lưu lượng thiết kế công trình thoát nước đường giao thông xét dự báo đến điều kiện khi hậu ở giai đoạn khai thác công trình. Cầu đường Việt Nam 12/2018 (2018)
Nguyễn Anh Tuấn Nghiên cứu xác định tham số mô đuyn tương đối đỉnh lũ Ap dùng tính lưu lượng thiết kế công trình thoát nước đường giao thông. Cầu đường Việt Nam Số 8-2018 (2018)
Nguyễn Anh Tuấn Phương pháp tính khoảng cách hợp lý các cửa thu nước mặt đường đô thị. Cầu đường Việt Nam 11/2017 (2017)
Nguyễn Anh Tuấn Nghiên cứu phương pháp tính chuyển lượng mưa ngày tính toán thành cường độ mưa tính toán dùng trong công thức xác định lưu lượng thiết kế công trình thoát nước nhỏ trên đường theo tiêu chuẩn TCVN 9845:2013 Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ. Tạp chí Cầu đường Số 12-2016 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Lã Văn Chăm Nguyễn Huệ Chi Nguyễn Anh Tuấn Trần Thị Cẩm Hà Trần Danh Hợi xây dựng đường ô tô. GTVT 3 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xác định tham số mưa dùng để tính toán lưu lượng thiết kế công trình thoát nước trên đường trong điều kiện biến đổi khí hậu ở khu vực miền Bắc. T2018-CT-055 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn