Nguyễn Hữu Dũng

Nguyễn Hữu Dũng

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Đường bộ, Khoa Công trình

Liên hệ

nguyen.huu.dung@dcic.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Đức:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Hữu Dũng Chu Tiến Dũng Nghiên cứu đề xuất giải pháp thiết kế chỗ quay đầu theo tiêu chuẩn AASHTO. Tạp chí giao thông vận tải 9 (2020)
Nguyễn Hữu Dũng Chu Tiến Dũng Ứng dụng mô hình thứ bậc probit hai biến (bivariate ordered probit) trong nghiên cứu về giải pháp giao thông cho người già ở Nhật Bản – và tính khả thi khi áp dụng ở Việt Nam. Tạp chí giao thông vận tải 3/2018 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Chu Tien Dung Nguyen Huu Dung Solutions to reduce traffic congestion and CO2 emission in Ho Chi Minh City. International in Sustainable in Sustainability in Civil Engineering (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu các giải pháp thiết kế nhằm chống ùn tắc và tai nạn giao thông tại các vị trí quay đầu (U-turn) ở thành phố Hà Nội.. T2020-CT-029 (2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn