Phạm Huy Khang

Phạm Huy Khang

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Đường ôtô và Sân bay, Khoa Công trình

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:
Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bui Ngoc Kien Nguyen Thu Trang Tran Ngoc Hung Vu The Thuan Pham Huy Khang Bui Xuan Cay The investigation on the effects of sulphur on the performance of sulphur-bitumen binder. Road Materials and Pavement Design 0 (2022)
Pham Huy Khang Nguyen Trong Hiep Experimental Research on Properties of Polymer Concrete Used for Repairing Portland Cement Concrete Pavement of Airport. Journal of Materials and Engineering Structures (2021)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Trọng Hiệp Phạm Huy Khang Nguyễn Văn Lập Ngô Văn Quân Nghiên cứu Giải pháp xử lý nền và móng mặt đường cứng sân bay khi bão hòa nước bằng công nghệ tiên tiến. Tạp chí Giao thông Vận tải 03/2022 (2022)
Phạm Huy Khang Trần Thị Thúy Phạm Quang Thông Nguyễn Trọng Hiệp Mô hình tính toán bê tông nhiều lớp trong sửa chữa mặt đường bê tông xi măng. Tạp chí Giao thông vận tải 1+2/2021 (2021)
Nguyễn Văn Nam Vũ Đức Sỹ Phạm Huy Khang Mặt đường hấp thụ khí thải và đề xuất áp dụng tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam Tháng 6 năm 2021 (2021)
Phạm Huy Khang Nguyễn Trọng Hiệp ThS. NCS Bùi Tiến Thành SỬ DỤNG ĐÁ ĐÔLÔMIT TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ Ở NINH BÌNH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA. Giao thông vận tải 4/2020 (2020)
Nguyễn Thu Trang Trần Ngọc Hưng Phạm Huy Khang Bùi Xuân Cậy Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình kết tinh lưu huỳnh trong cấu trúc bê tông asphalt đến các chỉ tiêu Marshall. Tạp chí Khoa học GTVT 71.5 (2020)
Phạm Huy Khang Nguyễn Trọng Hiệp Trần Thị Thúy Cấp phối đá dăm gia cố xi măng làm móng đường cấp cao. Những vấn đề về tiêu chuẩn và thực tế thực hiện trên một số dự án xây dựng giao thông ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí kết cấu & công nghệ xây dựng Số 32 năm 2020 (2020)
Phạm Huy Khang Trần Thị Thúy Nguyễn Trọng Hiệp Một số đặc tính vật liệu bê tông polymer DOM 1-17 sửa chữa mặt đường sân bay trong điều kiện vừa khai thác vừa thi công. Tạp chí Giao thông vận tải 12/2020 (2020)
Phạm Huy Khang Bùi Xuân Cậy Vũ Thế Thuần Nguyễn Thu Trang Nghiên cứu thực nghiệm một số chỉ tiêu kỹ thuật của chất kết dính bi-tum-lưu huỳnh (SBB) sử dụng lưu huỳnh Dung Quất. Giao thông vận tải Tháng 10/2019 (2019)
Phạm Huy Khang Nguyễn Đình Chung Nguyễn Bách Tùng Ứng dụng phần mềm Abaqus tính ứng suất , biến dạng kết cấu mặt đường mềm sân bay. Tạp chí GTVT Số tháng 1+2 năm 2017 (2017)
Phạm Huy Khang Nguyễn Đình Chung Hiện trạng hằn lún vệt bánh tàu bay tại một số sân bay, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Tạp chí GTVT Số tháng 3 năm 2016 (2017)
Phạm Huy Khang Nguyễn Đình Chung, Phạm Minh Đức HIỆN TRẠNG NĂNG LỰC KHAI THÁC KHU BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT. Tạp chí Khoa học GTVT 61 (2017)
Phạm Huy Khang Trần Thị Thúy Một số vấn đề cần chú ý khi sử dụng móng cứng và nửa cứng trong kết cấu mặt đường ô tô và sân bay ỏ Việt Nam. Tạp chí GTVT Số 06/2017 (2017)
Phạm Huy Khang Nguyễn Thu Trang Một số kết quả nghiên cứu lý thuyết về ảnh hưởng của phụ gia lưu huỳnh đối với bitum và bitum cải tiến polymer dùng trong kết cấu áo đường. Tạp chí GTVT Số 12/2017 (2017)
Phạm Huy Khang Phạm Đăng Nguyên Trường nhiệt đột trong tấm BTXM mặt đường và vấn đề xác định chênh lệch nhiệt độ giữa mặt trên và mặt dưới tấm bê tông xi măng. Tạp chí GTVT Số tháng 10/2016 (2016)
Phạm Huy Khang Phạm Đăng Nhân Phạm Đăng Nguyên Khảo sát chênh lệch nhiệt độ trong tấm BTXM mặt đường ô tô khu vực miền Trung. Tạp chí GTVT Số tháng 12/2016 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Pham Huy Khang Nguyen Trong Hiep Research on causes, solutions and new materials technology for repairing portland cement concrete pavement of Noi Bai International Airport. The 3rd International Conferrence on Sustainability in Civil Engineering (2020)
Phạm Huy Khang Nguyễn Minh Đức Nguyễn ĐÌnh Chung Nghiên cứu hoàn thiên tiêu chuẩn thiết kế mặt đường mềm sân bay phù hợp với phát triển của ngành hàng không Việt Nam. Về định hướng phát triển hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (2019)
Phạm Huy Khang Trần Thị Thúy Nguyễn Trọng Hiệp Cấp phối đá dăm gia cố xi măng làm móng đường cấp cao, những vấn đề vê tiêu chuẩn và thực tế thực hiện trên 1 số dự án xây dựng giao thông ở Việt Nam hiện nay.. Về định hướng phát triển hệ thống tiêu chuẩn xây dựng (2019)
Phạm Quang Thông Phạm Huy Khang CÔNG NGHỆ MỚI TRONG XỬ LÝ NỀN MẶT ĐƯỜNG Ô TÔ, ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE. Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học – Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 55 (2019)
Pham Huy Khang Nguyen Trong Hiep Solutions for Tan Son Nhat International Airport Capacity Enhancement. International Conference on Sustainability in Civil Engineering 2018 (ICSCE 2018) (2018)
Pham Huy Khang Influence shrinkage and thremal expansion coefficient to design length of slab for roller compacted concrete pavement. ICCE on sustainability in civil engineering (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Huy Khang Mặt đường sân bay theo quan điểm hiện đại. Nhà xuất bản GTVT 3 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu một số chỉ tiêu của bê tông polymer đông cứng nhanh dùng trong sửa chữa mặt đường bê tông xi măng sân bay. T2019-CT-012 (2019-2020)
NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG CỨNG SÂN BAY TRONG ĐIỀU KIỆN VỪA SỬA CHỮA VỪA KHAI THÁC Ở VIỆT NAM. DT204048 (2020)
Đề xuất một số giải pháp hạn chế hiện tượng hằn lún vệt bánh xe trên quốc lộ Việt Nam. B2017-GHA-13 (2017-2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn