Mai Đình Lộc

Mai Đình Lộc

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Vật liệu xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

0913211846
maidinhloc@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Ngo Dang Quang Nguyen Huy Cuong Nguyen Duy Tien Dinh Huu Tai Mai Dinh Loc Effectiveness of carbon textile reinforced concrete in shear strengthening short-span corroded reinforced concrete beams. Case Studies in Construction Materials Volume 16, June 2022, e00932 (2022)
Tran Bao Viet Mai Dinh Loc Le Minh Cuong Pham Duc Chinh An adaptive approach for the chloride diffusivity of cement-based materials. Computers and Concrete 23 (2) (2019)

Bài báo quốc tế khác

Ngo Dang Quang Mai Dinh Loc Le Thanh Ha A STUDY ON USING SAM SON SEA SAND AND FLY ASH TO PRODUCE FINE-GRAINED CONCRETE. Tạp chí 3 trường 8 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Mai Đình Lộc Lê Thanh Hà Nguyễn Hữu Anh Nghiên cứu thực nghiệm về độ bền sulfat của bê tông hạt mịn tính năng cao có sử dụng cát biển. Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) Tháng 1+2/ 2023 (2023)
Ngô Đăng Quang Nguyễn Huy Cường Đinh Hữu Tài Mai Đình Lộc Nghiên cứu tác động đồng thời của gradient nhiệt theo phương đứng và phương ngang trên dầm cầu bê tông cốt thép có mặt cắt dạng hộp. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 12, năm thứ 63 (2023)
Ngô Đăng Quang Nguyễn Huy Cường Mai Đình Lộc Đinh Hữu Tài Quan trắc sự biến thiên nhiệt độ và mô phỏng ảnh hưởng của chúng đến sự phân bố ứng suất trong một số cầu dầm hộp bê tông cốt thép ở giai đoạn khai thác. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Số 73.3 (2022)
Mai Đình Lộc Lê Thanh Hà Nghiên cứu thiết kế thành phần bê tông hạt mịn tính năng cao có sử dụng cát biển. Khoa học công nghệ Giao thông Vận tải (Trường ĐH GTVT TP HCM) Volume 11 Issue 3 (2022)
Ngô Đăng Quang Nguyễn Huy Cường Mai Đình Lộc Đinh Hữu Tài Lê Minh Cảnh Nghiên cứu mô phỏng sự phân bố nhiệt độ trong dầm cầu bê tông cốt thép có mặt cắt dạng hộp ở giai đoạn khai thác. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tảiS Số 37, Tập 8 (2022)
Nguyễn Huy Cường Vũ Văn Hiệp Mai Đình Lộc Ngô Đăng Quang Experimental and Numerical Evaluation of Concentrically Loaded RC Columns Strengthening by Textile Reinforced Concrete Jacketing. Civil Engineering Journal Vol 6, No (2020)
Mai Đình Lộc Vũ Tố Hồng Nga Lê Thanh Hà Nghiên cứu thiết kế thành phần bê tông cường độ siêu cao thân thiện môi trường. Tạp chí Giao thông vận tải 3/2018 (2018)
Ngô Đăng Quang Mai Đình Lộc Lê Thanh Hà NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH ỨNG XỬ DÍNH BÁM CỦA TAO CÁP BẢY SỢI XOẮN VỚI BÊ TÔNG TÍNH NĂNG SIÊU CAO. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Mai Đình Lộc Ngô Đăng Quang Lê Thanh Hà Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử dính bám của tao cáp 7 sợi xoắn với bê tông tính năng siêu cao. Khoa học Giao thông vận tải Số đặc biệt tháng 11 năm 2018 (2018)
Vũ Tố Hồng Nga Mai Đình Lộc Lê Thanh Hà Tạ Thị Huệ Nghiên cứu chế tạo xi măng Portland hỗn hợp cường độ cao sử dụng tro trấu". Tạp chí Giao thông vận tải 52017 (2017)
Mai Đình Lộc Thái Khắc Chiến SỬ DỤNG TRO BAY TRONG THIẾT KẾ THÀNH PHẦN BÊ TÔNG TÍNH NĂNG CAO CÓ XÉT ĐẾN ĐỘ BỀN TRONG MÔI TRƯỜNG CLORUA. Tạp chí Khoa học GTVT 61 (2017)
Mai Đình Lộc Trần Bảo Việt Lê Minh Cường ẢNH HƯỞNG VẾT NỨT TỚI KHUYẾCH TÁN CLORUA TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG. Tạp chí Khoa học GTVT 54 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Mai Đình Lộc Một số kết quả nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn sử dụng cát biển. Phát triển bê tông sử dụng trong môi trường biển (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Duy Hữu Nguyễn Tiến Dũng Mai Đình Lộc Lê Thanh Hà Tiến sĩ. Ngô Xuân Quảng Vật liệu Xây dựng. GTVT 5

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu phát triển và sản xuất bè nổi làm bằng bê tông tính năng cao. NĐT/DE/22/28 (2022-2025)
NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ TRONG DẦM CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP CÓ MẶT CẮT DẠNG HỘP TRÊN ĐƯỜNG Ô TÔ. DT214005 (2021-2022)
Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt lưới dệt các bon để gia cường khả năng chịu lực và bảo vệ chống ăn mòn cho kết cấu bê tông cốt thép ở vùng ven biển. CT2020.04.GHA.05 (2020-2021)
Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn tính năng cao có sử dụng cát biển ứng dụng trong các công trình hạ tầng, dân dụng, công nghiệp ở vùng ven biển. CT2020.04.GHA.04 (2020-2021)
Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử chịu va chạm của bản trực hướng bằng bê tông tính năng siêu cao (UHPC), ứng dụng cho bản mặt cầu.. T2020-XD-009TĐ (2020)
Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt lưới dệt trong tăng cường kết cấu bê tông cốt thép ở vùng biển và hải đảo. B2018-GHA-16 (2018-2019)
Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện để chế tạo bê tông trong môi trường biển. B2017-GHA-09 (2017-2018)
Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện bảo dưỡng đến tính chất của bê tông hạt nhỏ độ chảy cao sử dụng tro xỉ nhiệt điện Uông Bí. T2018-XD-006 (2018)
Nghiên cứu chế tạo và xác định các đặc tính cơ học và độ bền của bê tông hạt mịn tính năng cao cốt lưới dệt ứng dụng trong công trình cầu. CTB 2014-04-03 (2014-2017)
Xác định các đặc tính độ bền của bê tông tính năng cao sử dụng trong công trình cầu.. CTB 2014 – 04-02 (2014-2017)
Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn từ cát biển sử dụng với cốt lưới dệt cho các công trình biển. (2017)
Nghiên cứu thử nghiệm chế tạo và xác định một số chỉ tiêu của xi măng portland hỗn hợp cường độ cao sử dụng tro trấu. (2016)
Hướng dẫn thi công và nghiệm thu bê tông cốt lưới dệt trong sửa chữa, tăng cường kết cấu bê tông cốt thép. ()

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn