Lê Hải Hà

Lê Hải Hà

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Đường sắt, Khoa Công trình

Liên hệ

haiha_le@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:
Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Tran Anh Dung Le Hai Ha Experimental Study of Prestressed Concrete Track Slab at Railroad Crossings. JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES Volume 9, No 4 (2022) (2022)
Tran Anh Dung Le Hai Ha Mai Van Tham A Study on Derailment at Railway Turnout Using the Multi-body Dynamics Simulation. JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES Volume 9, No 4 (2022) (2022)
Tran Anh Dung Nguyen Hong Phong Tran The Truyen Le Hai Ha Behavior of monolithic prestressed concrete slab track at highway-railway grade crossings. JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES Volume 7 (2020)

Bài báo quốc tế khác

Tran Anh Dung Le Hai Ha Pham Van Ky Tran The Truyen Do Xuan Quy Mai Van Tham Numerical and experimental study of the dynamic factor of the dynamic load on the urban railway. Journal of the Mechanical Behavior of Materials Volume 29 (2020)
Pham Van Hung Doan Bao Quoc Tran Anh Dung Tran The Truyen Nguyen Hong Phong Le Hai Ha Design proposal and behavior simulation of prestressed concrete slab track at highway-railway grade crossings. Springer Conference (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Hải Hà Trần Anh Dũng Trần Thế Truyền Nguyễn Hồng Phong Trần Khánh Chung Nghiên cứu các tiêu chí kỹ thuật đánh giá hiệu quả của các loại đường ngang tại nơi giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Tạp chí giao thông vận tải Số tháng 11/2020 (2020)
Trần Anh Dũng Lê Hải Hà Trần Thế Truyền Nguyễn Hồng Phong Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm bản bê tông dự ứng lực liền khối làm đường ngang tại nơi giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Tạp chí giao thông vận tải Số tháng 12/2020 (2020)
Lê Hải Hà NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CỦA ĐƯỜNG VƯỢT TRONG ĐIỀU KIỆN GIỚI HẠN MẶT BẰNG. Giao thông vận tải Số tháng 5 (2019)
Lê Hải Hà Trần Anh Dũng Nguyễn Hồng Phong Trần Thế Truyền Vũ Văn Hiệp Phạm Văn Hùng Nghiên cứu đề xuất giải pháp kết cấu đường ngang tại nơi giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt đảm bảo an toàn giao thông và phát triển bền vững. Giao thông vận tải Số đặc biệt - Tháng 11/2019 (2019)
Lê Hải Hà bước đầu nghiên cứu loại hình ghi đường sắt tốc độ cao. giao thông vận tải 4/2018 (2018)
Trần Anh Dũng Lê Hải Hà Research slab track for railway track transition zones between embankment and bridge. Giao thông vận tải số đặc biệt tháng 11/2018 (2018)
Lê Hải Hà Trần Anh Dũng XÁC ĐỊNH KHE HỞ RAY HỘ BÁNH HỢP LÝ PHÒNG MÒN, CHỐNG TRẬT BÁNH CHO ĐƯỜNG SẮT KHỔ LỒNG Ở VIỆT NAM TẠI CÁC ĐƯỜNG CONG BÁN KÍNH NHỎ. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Tran The Truyen Le Hai Ha Durability design of reinforced concrete structures under the coupled effect of load and environment. International conference on advances in civil engineering (2022)
Tran Anh Dung Tran The Truyen Le Hai Ha Behavior of monolithic prestressed concrete slab track at highway-railway grade crossings. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Tran Anh Dung Le Hai Ha Pham Van Ky Nguyen Hong Phong Tran The Truyen Theoretical and Experimental Research in the Assessment Fatigue Life of Prestressed Concrete Sleeper on the Urban Railway. Advances in Intelligent Systems and Computing (2020)
Lê Hải Hà Trần Thế Truyền Trần Anh Dũng Nghiên cứu đánh giá tuổi thọ mỏi của bản bê tông dự ứng lực liền khối tại vị trí đường ngang trên đường sắt tại các nút giao quốc lộ và đường sắt. Hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc (2019)
Nguyen Huu Thien Le Hai Ha Preparation for High-Speed Railway Construction in Vietnam. Experiences and advanced technologies in railway construction projects of Korea (2018)
Tran Anh Dung Le Hai Ha Research slab track for railway track transition zones between embankment and bridge. 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABILITY IN CIVIL ENGINEERING (2018)
Le Hai Ha СТРАТЕГИЯ РА3ВИТИЯ ЖЕЛЕ3НОРОЖОГО ТРАНСПОРТА ВьЕТНАМА ДО 2020 ГОДА И ВИДЕНИЕ ДО 2050 ГОДА. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference »Development Trends in Transport Systems» (TranSysTrends) (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

“Ứng dụng đường sắt - Đường sắt đô thị - Tiêu chuẩn nghiệm thu kết cấu tầng trên đường sắt” . TC 2240 (2022-2023)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo tà vẹt bê tông dự ứng lực cho ghi đơn phổ thông khổ 1000mm và thử nghiệm cho đường sắt chuyên dùng. B2022-GHA-07 (2022-2023)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm bản bê tông dự ứng lực làm đường ngang trên đường sắt tại các nút giao quốc lộ và đường sắt.. B2019-GHA-09 (2019-2020)
Đổi mới giáo dục đại học Đông Nam Á - Pursea. ()

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn