Trần Quốc Đạt

Trần Quốc Đạt

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Đường sắt, Khoa Công trình

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:
Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Quốc Đạt Nguyễn Văn Hiền Trọng Kiến Dương NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA PHỤ GIA POLYME VÔ CƠ TRONG VIỆC GIA CỐ NỀN CÁT BẰNG XI MĂNG CHỐNG HIỆN TƯỢNG CÁT CHẢY KHI XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG VEN BIỂN. Tạp chí Giao thông vận tải 10/2020 (2020)
Trần Quốc Đạt Phương pháp thí nghiệm hiện trường đánh giá chất lượng nền đường sắt đang khai thác. Tạp chí giao thông vận tải tháng 7/2019 (2019)
Trần Quốc Đạt Tìm hiểu công nghệ mới trong thi công đường sắt. Tạp chí Giao thông vận tải 4/2017 (2017)
Trần Quốc Đạt Nghiên cứu cơ chế thấm của nước vào nền đường sắt và giải pháp chung xử lý tránh đọng nước nền đường sắt. Giao thông vận tải tháng 11/2017 (2017)
Trần Quốc Đạt Phương pháp tính toán chiều dày kết cấu hai lớp ballast/subballast trên cơ sở đảm bảo sức chịu tải cho kết cấu đường ray. Giao thông vận tải tháng 10/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Trần Quốc Đạt Tìm hiểu công nghệ mới trong thi công đường sắt. Hội nghị an toàn giao thông Việt Nam năm 2016 (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Trần Quốc Đạt Tổ chức thi công đường sắt đô thị. NXB Xây dựng 3 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

“Ứng dụng đường sắt - Đường sắt đô thị - Tiêu chuẩn nghiệm thu kết cấu tầng trên đường sắt” . TC 2240 (2022-2023)
Nghiên cứu giám sát tự động sức khỏe của cầu dây văng lớn ở việt nam. B2020-GHA-02 (2020-2021)
Khảo sát nghiên cứu ứng dụng phụ gia polyme vô cơ cho đất gia cố xi măng nền đường sắt. T2020-CT-016 (2020-2021)
Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia : Cấp phối đá ba lát đường sắt – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. TC2132 (2021)
GIÁM SÁT SỨC KHỎE CẦU ĐƯỜNG SẮT SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP CẬP NHẬT MÔ HÌNH DỰA TRÊN CÁC THUẬT TOÁN TỐI ƯU TIẾN HÓA VÀ MẠNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO. (2019-2020)
Nghiên cứu tính ổn định động lâu dài của nền đường sắt cao tốc kết cấu dạng tấm bản thông qua chuyển vị cắt động. T2019-CT-043 (2019-2020)
NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THỰC TẾ CỦA NỀN ĐƯỜNG SẮT ĐANG KHAI THÁC Ở VIỆT NAM, ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM CHO TUYẾN ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI - LẠNG SƠN. DT183014 (2018-2019)
Nghiên cứu các giải pháp xử lý và gia cường mặt nền đường bị phụt bùn túi đá (ba lát) trên đường sắt đang khai thác. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn