Nguyễn Duy Tiến

Nguyễn Duy Tiến

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Cầu hầm, Khoa Công trình
  • Kiêm nhiệm Trưởng phòng - Phòng Khoa học công nghệ

Liên hệ

0912840678
ngduytien@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ứng dụng vật liệu và kết cấu mới trong xây dựng và khai thác công trình cầu
Phân tích, đánh giá trạng thái công trình cầu hiện hữu
Phương pháp tính toán thiết kế kết cấu cầu
Phân tích phi tuyến kết cấu BTCT
Tính toán vùng chịu lực cục bộ trong kết cấu BTCT

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

2000-2004
Nghiên cứu sinh Darmstadt University of Technology, Germany
Nghiên cứu về biến dạng dẻo của kết cấu bê tông cốt thép

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Ngoc Long Do Anh Tu Nguyen Dinh Hai Tran Anh Tuan Nguyen Duy Tien Nguyen Huu Thuan Ho Xuan Nam Smoothed Particle Hydrodynamics Simulation And Evaluation Of Water Flow Pressure On Bridge Piers. Journal of Applied Science and Engineering Volume 26, Issue 10 (2023)
Ngo Dang Quang Nguyen Huy Cuong Nguyen Duy Tien Dinh Huu Tai Mai Dinh Loc Effectiveness of carbon textile reinforced concrete in shear strengthening short-span corroded reinforced concrete beams. Case Studies in Construction Materials Volume 16, June 2022, e00932 (2022)
Pham Van Phe Bui Tien Thanh Nguyen Duy Tien Effect of shear deformations due to bending and warping on the buckling resistances of thin-walled steel beams. JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES 9 (2022)
Dao Thanh Toan Nguyen Duy Tien Hoang Van Phuc Khong Duc Chien A Low-Cost, Flexible Pressure Capacitor Sensor Using Polyurethane for Wireless Vehicle Detection. Polymers 11 (2019)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Duy Tien Tran Viet Hung Dao Van Dong EXPERIMENTAL STUDY ON SECTION CURVATURE AND DUCTILITY OF REINFORCED GEOPOLYMER CONCRETE BEAMS. Tạp chí 3 trường 8 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Duy Tiến Phạm Văn Phê Moment modification factors for the buckling design of steel beams – new recommendations. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 74 (2023)
Cao Thị Mai Hương Phạm Văn Phê Nguyễn Duy Tiến Bùi Tiến Thành Nguyễn Đức Bình Comparison of Inelastic Moment Resistances of Rolled Steel Beams Based on Different Specifications and A Numerical Study. Transport and Communications Science Journal Vol 73 (2022)
Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Duy Tiến Thái Khắc Chiến Nghiên cứu ảnh hưởng của bột đá đến các đặc trưng cơ học của bê tông sử dụng cát mịn phối trộn cát nghiền trong xây dựng cầu. Tạp chí Khoa học GTVT số 73.2 (2022)
Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Duy Tiến Thái Khắc Chiến Ảnh hưởng của tỉ lệ phối trộn đến co ngót của bê tông sử dụng cát mịn phối trộn cát nghiền trong xây dựng cầu. Tạp chí Khoa học GTVT số 73.3 (2022)
Nguyễn Xuân Tùng Nguyễn Duy Tiến Ngô Văn Minh Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến độ võng/độ vồng cầu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực. Tạp chí Giao thông vận tải 2354-0818 (2022)
Nguyễn Xuân Lam Lê Bá Anh Vũ Bá Thành Nguyễn Ngọc Long Nguyễn Duy Tiến Phân tích sự phân bố nhiệt độ do nhiệt thủy hóa xi măng trong trụ cầu bê tông cốt thép ở tuổi sớm bằng phương pháp đồng nhất hóa. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72 (6) (2021)
Nguyễn Xuân Lam Vũ Bá Thành Nguyễn Ngọc Long Nguyễn Duy Tiến Lê Bá Anh Xác định các đặc trưng vật liệu tương đương thay đổi theo thời gian của kết cấu bê tông cốt thép bằng phương pháp đồng nhất hóa. Tạp chí Giao thông vận tải 09/2021 (2021)
Vũ Bá Thành Lê Bá Anh Nguyễn Ngọc Long Nguyễn Duy Tiến Nguyễn Xuân Lam Phân tích trường ứng suất do nhiệt thủy hóa xi măng trong trụ cầu bê tông cốt thép bằng phương pháp đồng nhất hóa. Tạp chí Giao thông vận tải 11/2021 (2021)
Nguyễn Mạnh Hải Trần Ngọc Hòa Bùi Tiến Thành Nguyễn Duy Tiến Trần Việt Hưng Cập nhật mô hình cho cầu giàn thép đường sắt sử dụng thuật toán tối ưu tiến hoá lai. Tạp chí KHGTVT số 72.8 (2021)
Ngô Đăng Quang Nguyễn Huy Cường Nguyễn Duy Tiến Nghiên cứu thực nghiệm và tính toán cột bê tông cốt thép chịu nén đúng tâm được tăng cường bằng bê tông cốt lưới dệt các bon. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 5 (tháng 6/2020) (2020)
Nguyễn Duy Tiến Trần Thanh Liêm HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP KẾT CẤU NHỊP DẦM BÊ TÔNG - THÉP TRONG CÔNG TRÌNH CẦU. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 3 (tháng 4/2020) (2020)
Nguyễn Duy Tiến Phạm Thị Thanh Thủy Nguyễn Huy Cường Nghiên cứu xác định cường độ dính bám giữa bê tông thường và bê tông cốt lưới dệt phục vụ mục tiêu tăng cường kết cấu. Tạp chí Khoa học GTVT 63 (2018)
Nguyễn Duy Tiến Chu Viết Bình Ứng dụng công nghệ chế tạo dầm cầu bê tông dự ứng lực căng trước ở Việt Nam. Tạp chí GTVT 5/2018 (2018)
Nguyễn Duy Tiến Đỗ Anh Tú Nguyễn Văn Tiệp CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ VẾT NỨT DO HIỆU ỨNG NHIỆT THỦY HÓA CỦA XI MĂNG TRONG DẦM HỘP CẦU BÊ TÔNG. Tạp chí GTVT 1 (2017)
Nguyễn Duy Tiến Nguyễn Trung Kiên Trần Anh Tuấn PHÂN TÍCH ỨNG XỬ CHỊU UỐN CỦA BẢN ĐA GIÁC SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN, TÍCH PHÂN BIÊN. Tạp chí Khoa học GTVT 54 (2016)
Ngô Văn Minh Nguyễn Duy Tiến Nguyễn Ngọc Linh Nguyễn Ngọc Tùng PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA ỨNG SUẤT NHIỆT ĐẾN KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH VẾT NỨT DỌC TRÊN BẢN NẮP CẦU DẦM HỘP BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÚC HẪNG. Tạp chí Khoa học GTVT 54 (2016)
Nguyễn Ngọc Long Nguyễn Duy Tiến Trần Thế Truyền Nguyễn Lê Minh KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG GÓP PHẦN ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ TRONG XÂY DỰNG CẦU Ở VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học GTVT 55 (2016)
Nguyễn Duy Tiến Thái Khắc Chiến Nguyễn Đức Dũng Nghiên cứu tính toán thành phần hạt mịn cho bê tông có sử dụng cát mịn phối trộn đá xay trong xây dựng cầu. Cầu Đường Việt Nam 1+2/2020

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Viet Thanh Bui Vinh Phuc Le Vinh An Thai Thi Kim Chi Nguyen Dang Phong Hoang Nam Binh Nguyen Duy Tien Hydrodynamic Modelling of New Segment Channel to Navigation Channel in Hau River, Vietnam. Lecture Notes in Civil Engineerign (2023)
Nguyễn Đức Dũng Thái Khắc Chiến Nguyễn Duy Tiến Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng bột đá đến biến dạng co ngót của bê tông có sử dụng cát mịn trộn cát nghiền . Công trình xây dựng thông minh cho tương lai (2022)
Nguyen Duy Tien Research and Technology Transfer in Railway Sector at the University of Transport and Communications (UTC). EXPERIENCES AND ADVANCED TECHNOLOGIES IN RAILWAY CONSTRUCTION PROJECTS OF KOREA (2018)
Nguyen Duy Tien Hoang Viet Hai Le Ba Anh Survey for Application of Precast High Performance Concrete in Bridge Construction in Vietnam. The 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)
Nguyen Duy Tien Nguyen Tien Dung Nguyen Hoang Quan Experimental and modeling study of the effect of initial temperature of fresh concrete on the concrete temperature. ICSCE 2016 (2016)
Nguyễn Như Hiếu Mai Phú Sơn Bùi Đức Tiệp Nguyễn Duy Tiến Nguyễn Ngọc Long Wave propagation in 2D periodic off-set triangular lattices. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII, Đà Nẵng (2015)
Nguyễn Duy Tiến ỨNG DỤNG BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ TRONG XÂY DỰNG CẦU Ở VIỆT NAM. Hội thảo chương trình cấp Bộ về thiết kế, thi công và sửa chữa công trình cầu

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Duy Tiến Đỗ Anh Tú Hồ Xuân Nam Ngô Văn Minh Phương pháp hiện đại phân tích kết cấu cầu. GTVT 2 (2019)
Phạm Duy Hữu Lê Minh Cường Ngô Đăng Quang Đào Văn Dinh Nguyễn Duy Tiến Nguyễn Ngọc Long Phạm Duy Anh Bùi Trọng Cầu Nguyễn Thanh Sang Thái Khắc Chiến Trần Việt Hùng Trần Bảo Việt Nguyễn Huy Cường Thiết kế, thi công và sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Giao thông Vận tải 3 (2018)
Nguyễn Duy Tiến Ngô Văn Minh Phương pháp mô hình hệ thanh trong thiết kế kết cấu cầu BTCT. Nhà xuất bản Xây dựng (2016)
Ngô Đăng Quang Nguyễn Duy Tiến Kết cấu bê tông cốt thép. Nhà xuất bản GTVT (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xác định hệ số giãn nở nhiệt của bê tông sử dụng silica fume dùng cho công trình cầu. T2024-CT-003TĐ (2024-2025)
Nghiên cứu phát triển giải pháp kết hợp tăng khả chịu lực và độ bền cho kết cấu cột bê tông cốt thép có cốt đã bị ăn mòn bằng bê tông cốt lưới dệt các bon. B2022-GHA-08 (2022-2023)
Nghiêu cứu chế tạo thiết bị đo không phá hủy trên cơ sở sóng radar ứng dụng trong kiểm tra kết cấu công trình giao thông vận tải. T2021-DT-004TĐ (2021-2022)
Nghiên cứu đánh giá biến dạng hình học dài hạn của KCN cầu khung-dầm BTDUL thi công theo phương pháp đúc hẫng và đề xuất giải pháp sửa chữa - khắc phục. B2020-GHA-06 (2020-2021)
Nghiên cứu đặc trưng biến dạng co ngót của bê tông có sử dụng cát mịn phối trộn cát nghiền. T2021-CT-008 (2021)
Nghiên cứu thiết kế thành phần hạt mịn cho bê tông có sử dụng cát mịn phối trộn đá xay trong xây dựng cầu. T2019-CT-004 (2019-2020)
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG CẦU BẰNG BÊ TÔNG TÍNH NĂNG CAO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. CTB2014-04-06 (2014-2017)
Cấu hình lưới: các thuộc tính cơ học và động lực học. 107.02-2012.22 (2013-2016)
Ứng dụng mô hình hệ thanh thiết kế một số vùng đặc biệt trong kết cấu cầu bê tông cốt thép. B2006-04-09 (2006-2007)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

06/2017 - 02/2023
Nguyễn Đức Dũng Tiến sỹ
Nghiên cứu đặc trưng co ngót của bê tông sử dụng cát mịn phối trộn cát nghiền từ đá trong xây dựng cầu
04/2015 - 06/2022
Nguyễn Xuân Lam Tiến sỹ
Ứng dụng lý thuyết đồng nhất hóa để phân tích trạng thái phân bố nhiệt độ và ứng suất do nhiệt thủy hóa xi măng trong bê tông cốt thép công trình cầu

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn