Nguyễn Ngọc Long

Nguyễn Ngọc Long

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Cầu hầm, Khoa Công trình

Liên hệ

nguyenngoclong@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:
Tiếng Anh:
Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Ngoc Long Nguyen Van Hau Bui Tien Thanh Pham Van Phe An experimental study and a proposed theoretical solution for the prediction of the ductile/brittle failure modes of reinforced concrete beams strengthened with external steel plates. Frattura ed Integrità Strutturale 61 (2022)
Phan Viet Hung Ly Hai Bang Nguyen Ngoc Long Nguyen Hoang Long Vincent MONCHIET Numerical investigation of macroscopic permeability of biporous solids with elliptic vugs. Theoretical and Computational Fluid Dynamics (2022)
Nguyen Ngoc Long Bui Tien Thanh Huan X. Nguyen GS. TS Magd Abdel Wahab GS. TS Guido De Roeck Tran Ngoc Hoa Mai Duc Anh Damage detection in structures using Particle Swarm Optimization combined with Artificial Neural Network. Smart Structures and Systems 7 (2021)
G. De Roeck M. Abdel Wahab S. Khatir Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh Nguyen Ngoc Long An efficient approach for model updating of a large-scale cable-stayed bridge using ambient vibration measurements combined with a hybrid metaheuristic search algorithm. Smart Structures and Systems 25/4 (2020)
Nguyen Chau Lan Ho Si Lanh Bui Tien Thanh Nguyen Huu May Nguyen Ngoc Long Le Duc Tien Bearing capacity of drilled shaft in intermediate geomaterials. Magazine of Civil Engineering Issue: 7 (99) (2020)
Do Anh Tu Nguyen Huu Thuan Nguyen Manh Hai Nguyen Ngoc Long Tran Duc Nhiem Evaluation of dynamic impact of flow with bridge pier using smoothed particle hydrodynamics method. Progress in Computational Fluid Dynamics, An International Journal 2020 Vol.2 (2020)
Tran Ngoc Hoa M. Abdel Wahab S. Khatir Nguyen Ngoc Long Bui Tien Thanh G. De Roeck Model Updating for Nam O Bridge Using Particle Swarm Optimization Algorithm and Genetic Algorithm. Sensors 12 (2018)

Bài báo quốc tế khác

M. Abdel Wahab Tran Ngoc Hoa Nguyen Ngoc Long Bui Tien Thanh G. De Roeck S. Khatir An efficient approach for model updating of a large-scale cable-stayed bridge using ambient vibration measurements combined with a hybrid metaheuristic search algorithm. Smart Structures and Systems Volume 25 (2020)
Nguyen Ngoc Long Nguyen Thanh Sang A Study on Eco-Concrete Incorporating Fly Ash and Blast Furnace Slag in Construction in Vietnam. Applied Mechanics and Materials Applied Mechanics and Materials (2020)
Nguyen Van Thuan Do Thi Hang Ta Duy Hien Bui Tien Thanh Nguyen Ngoc Long Investigation Into The Response Variability of A Higher-Order Beam Resting on A Foundation Using A Stochastic Finite Element Method. Lecture Notes in Civil Engineering 54 (2019)
Ta Duy Hien Nguyen Ngoc Long Tran Viet Hung Dao Van Dong STUDY ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF THE FLY ASH GEOPOLYMER CONCRETE. International Journal of Civil Engineering & Technology (IJCIET) Volume:8 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Võ Vĩnh Bảo Nguyễn Ngọc Long Trần Đức Nhiệm Nghiên cứu thực nghiệm xác định đường cong ứng suất - biến dạng của bê tông cường độ cao từ 60 Mpa đến 80 Mpa sử dụng vật liệu khu vực Đông Nam bộ . Tạp chí Giao thông vận tải Giao thông vận tải - 2021 - no.3 - tr.40-45 - ISSN.2354-0818 (2021)
Nguyễn Xuân Lam Lê Bá Anh Vũ Bá Thành Nguyễn Ngọc Long Nguyễn Duy Tiến Phân tích sự phân bố nhiệt độ do nhiệt thủy hóa xi măng trong trụ cầu bê tông cốt thép ở tuổi sớm bằng phương pháp đồng nhất hóa. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72 (6) (2021)
Nguyễn Xuân Lam Vũ Bá Thành Nguyễn Ngọc Long Nguyễn Duy Tiến Lê Bá Anh Xác định các đặc trưng vật liệu tương đương thay đổi theo thời gian của kết cấu bê tông cốt thép bằng phương pháp đồng nhất hóa. Tạp chí Giao thông vận tải 09/2021 (2021)
Vũ Bá Thành Lê Bá Anh Nguyễn Ngọc Long Nguyễn Duy Tiến Nguyễn Xuân Lam Phân tích trường ứng suất do nhiệt thủy hóa xi măng trong trụ cầu bê tông cốt thép bằng phương pháp đồng nhất hóa. Tạp chí Giao thông vận tải 11/2021 (2021)
Nguyễn Đắc Đức Nguyễn Ngọc Long Trần Đức Nhiệm Ảnh hưởng của chiều sâu khóa đến khả năng chịu cắt của khóa chống cắt đơn trong cầu dầm hộp lắp ghép phân đoạn. Tạp chí Giao thông vận tải số 07/2020 (2020)
Nguyễn Châu Lân Nguyễn Ngọc Long Bùi Tiến Thành Nguyễn Đức Bình Nguyễn Đức Tiến Nghiên cứú sức chịu tải của cọc khoan nhồi khi đặt vào tầng phong hóa nứt nẻ khu vực quảng trị. Cầu Đường Việt nam 4/2019 (2019)
Nguyễn Đắc Đức Đỗ Anh Tú Nguyễn Ngọc Long Trần Đức Nhiệm Lê Bá Anh Ứng xử của cầu dầm hộp liên tục lắp ghép phân đoạn dưới tác dụng của tải trọng lệch tâm. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 5 (tháng 12/2019) (2019)
Nguyễn Đắc Đức Nguyễn Ngọc Long Trần Đức Nhiệm MÔ PHỎNG ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA XOẮN ĐẾN KHOÁ CHỐNG CẮT TRONG CẦU DẦM LẮP GHÉP PHÂN ĐOẠN. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 5 (tháng 12/2019) (2019)
Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nguyễn Ngọc Long Trần Quang Minh Nguyễn Hải Thành Phân tích so sánh tính toán sức kháng uốn dầm thép liên hợp theo tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN 11823:2017 và 22 TCN 272-05. Giao Thông Vận tải 11/2019 (2019)
Nguyễn Ngọc Long Ngô Văn Minh Phân tích phi tuyến dầm I cánh rộng xác định hệ số kết cấu và vùng phá hoại cục bộ trên dầm dưới tác dụng của dự ứng lực và tải trọng thiết kế. Tạp chị Giao thông vận tải số tháng 01/02 năm 2018 (2018)
Nguyễn Ngọc Long Trần Việt Hưng Đào Văn Đông Nghiên cứu các tính chất cơ học của bê tông geopolymer tro bay. Giao thông vận tải 1 (2017)
Trần Việt Hưng Nguyễn Ngọc Long Phạm Duy Hữu Đào Văn Đông Mô hình quan hệ ứng suất biến dạng khi nén của bê tông geopolymer tro bay.. Giao thông Vận tải 5 (2017)
Nguyễn Ngọc Long Nguyễn Văn Hậu DỰ BÁO NĂNG LỰC TĂNG CƯỜNG DẦM BÊ TÔNG BẰNG SỢI CARBON THEO CÔNG NGHỆ ĐÚC KEO SỬ DỤNG BƠM HÚT CHÂN KHÔNG. Tạp chí Giao Thông Vận Tải Số đặc biệt T4-2017 (2017)
Nguyễn Ngọc Long Ngô Văn Minh Th.S Hồ Vĩnh Hạ SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÍNH TOÁN VÙNG CHỊU LỰC CỤC BỘ XÀ MŨ TRỤ HẸP THÂN ĐẶC TRONG CÔNG TRÌNH CẦU. Tạp chi Giao thông vận tải 01/2017 (2017)
Nguyễn Viết Trung Nguyễn Ngọc Long Ngô Văn Minh Bùi Ngọc Tình PHÂN TÍCH TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT – BIẾN DẠNG BẢN MẶT CẦU VÀ HIỆU QUẢ CỦA HỆ TĂNG CƯỜNG TRONG CẦU DÂY VĂNG MỘT MẶT PHẲNG DÂY. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)
Nguyễn Ngọc Long Ngô Văn Minh Trần Mạnh Cường Phân tích một số yếu tố kinh tế - kĩ thuật và khả năng áp dụng dầm I cánh rộng cho chiều dài nhịp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải số tháng 12/2017 (2017)
Nguyễn Ngọc Long Trần Việt Hưng Đào Văn Đông Nghiên cứu xác định khả năng dính bám với cốt thép của bê tông geopolymer tro bay. Tạp chí Giao thông Vận tải 6 (2017)
Nguyễn Ngọc Long Trần Việt Hưng Đào Văn Đông Nghiên cứu ứng xử uốn của dầm bê tông geopolymer tro bay cốt thép. Tạp chí Giao thông Vận tải 8 (2017)
Bùi Tiến Thành Nguyễn Ngọc Long Ngô Văn Minh Nguyễn Tuấn Bình Phân tích sự làm việc ngoài miền đàn hồi của dầm BTCT dự ứng lực mặt cắt chữ U dùng trong DSDT. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải ISSN 1859-2724 số 52 (2016)
Nguyễn Xuân Lam Nguyễn Ngọc Long Bùi Tiến Thành Vũ Bá Thành Lê Bá Anh Sử dụng xi măng nano kết hợp với cốt sợi phân tán để nâng cao tính dẻo trong sửa chữa khe co giãn cầu có xe tải lớn. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 9/2016 (2016)
Nguyễn Viết Trung Nguyễn Ngọc Long Đỗ Anh Tú Vũ Văn Toản PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG KẾT CẤU CẦU CÓ XÉT ĐẾN ĐỘ MẤP MÔ BIÊN DẠNG MẶT ĐƯỜNG TRÊN CẦU. Tạp chí Khoa học GTVT 54 (2016)
Nguyễn Ngọc Long Nguyễn Duy Tiến Trần Thế Truyền Nguyễn Lê Minh KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG GÓP PHẦN ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ TRONG XÂY DỰNG CẦU Ở VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học GTVT 55 (2016)
Nguyễn Ngọc Long Đỗ Anh Tú Nguyễn Tiến Minh XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ HƯ HỎNG TRÊN KẾT CẤU NHỊP CẦU DẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP DAO ĐỘNG. Tạp chí Khoa học GTVT 55 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Ho Viet Long Bui Tien Thanh Trinh Thi Trang Nguyen Ngoc Long Application of antlion’s hunting strategy and artificial neural network to failure identification of 2D cantilever structures. The 2nd International Conference on Structural Damage Modelling and Assessment (SDMA 2021) (2021)
Bui Tien Thanh Nguyen Ngoc Long Nguyen Chau Lan Bearing capacity analysis of bore pile in weathered rock in central Vietnam. The 3rd Int. Conf. on Transport Infrastructure & Sustainable Development (TISDIC 2019) (2019)
Nguyen Ngoc Long Bui Tien Thanh Tran Ngoc Hoa Stiffness Identification of Truss Joints of the Nam O Bridge Based on Vibration Measurements and Model Updating. International Conference on Arch Bridges (2019)
Nguyen Dac Duc Nguyen Ngoc Long EFFECTS OF KEY SIZE AND PRESTRESSED COMPRESSION FORCE ON THE DRY-JOINT SHEAR KEY RESISTANCE IN SEGMENTAL BOX-GIRDER BRIDGES. Hội thảo quốc tế khoa Công trình (ICSCE2016) (2016)
Nguyen Ngoc Long Tran Viet Hung MIX DESIGN FOR LOW CALCIUM OF FLY ASH BASE GEOPOLYMER CONCRETE. The 7th International Conference of Asian Concrete Federation “SUSTAINABLE CONCRETE FOR NOW AND THE FUTURE” 30 Oct – 02 Nov, 2016, Hanoi, Vietnam (2016)
Nguyen Thanh Sang Nguyen Ngoc Long Minimise Emission and Extend Timelife of Reiforcement Concrete Usesing High Volume fly Ash in Viet Nam. Đại học Xây Dựng và Đại học Queen’s University (UK): “LOW CARBON FOOTPRINT CONSTRUCTION FOR SUSTAINABLE BUILT ENVIRONMENTS AND FUTURE CITIES” (2016)
Nguyen Viet Trung Nguyen Ngoc Long Tran The Truyen Le Dac Hien Nonlinear modeling behavior of anchorage zone in prestressed concrete girder bridge. 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Ngọc Long Nguyễn Xuân Tùng Ngô Văn Minh Thiết kế dầm hộp bê tông dự ứng lực căng sau thi công theo phương pháp đổ tại chỗ. Nhà xuất bản GTVT 4 (2019)
Phạm Duy Hữu Lê Minh Cường Ngô Đăng Quang Đào Văn Dinh Nguyễn Duy Tiến Nguyễn Ngọc Long Phạm Duy Anh Bùi Trọng Cầu Nguyễn Thanh Sang Thái Khắc Chiến Trần Việt Hùng Trần Bảo Việt Nguyễn Huy Cường Thiết kế, thi công và sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Giao thông Vận tải 3 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng hệ thống theo dõi ứng xử động kết cấu cầu giàn thép đường sắt dưới tác dụng của đoàn tàu di động dựa trên trí tuệ nhân tạo và kết quả đo dao động.. T2022-CT-007TĐ (2022-2023)
Nghiên cứu và xây dựng Bộ địa chí Quốc gia Việt Nam: Tập Giao thông vận tải. NVQC.19.07 (2019-2022)
Nghiên cứu ảnh hưởng của rung động do tải trọng giao thông đến đến công trình xung quanh bằng phương pháp đàn hồi động. . T2022-CT-002TĐ (2022)
Xây dựng yêu cầu vật liệu, chỉ dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu sử dụng vật liệu bê tông tính năng siêu cao trong sửa chữa, tăng cường cầu đường bộ ở Việt Nam. T2022-CT-008TĐ (2022)
Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn để xây dựng công trình giao thông. ĐTĐL.CN –23/19 (2019-2021)
nghiên cứu xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. CTB GHA 2018 (2017-2020)
Nghiên cứu chế tạo hệ thống theo dõi hình thái biến dạng động kết cấu cầu bằng hệ cảm biến cáp quang Bragg Grating. (2019-2020)
GIÁM SÁT SỨC KHỎE CẦU ĐƯỜNG SẮT SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP CẬP NHẬT MÔ HÌNH DỰA TRÊN CÁC THUẬT TOÁN TỐI ƯU TIẾN HÓA VÀ MẠNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO. (2019-2020)
nghiên cứu xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. 1234 (2018-2019)
Nghiên cứu đề xuất giải pháp gia cường và mở rộng cầu yếu, khổ hẹp đang khai thác trên địa bàn thành phố Hà Nội. 01C-04/03-2016-2 (2016-2018)
THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẦU BÊ TÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. CTB2014 (2014-2017)
Đánh giá sự suy giảm độ bền tức thời và dài hạn của các công trình cầu, hầm bằng bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực. B2015-04-17 (2015-2017)
Phân tích, đánh giá hiệu quả đối với các giải pháp tăng cường kết cấu nhịp cầu bê tông nhằm nâng cao năng lực khai thác để phù hợp với cắm biển tải trọng theo QCVN 41:2012. B2016-GHA-01 (2016-2017)
Lựa chọn tối ưu điểm đo dao động cho kết cấu cầu bằng phương pháp en-trô-pi thông tin và ứng dụng vào bố trí điểm theo dõi thường xuyên cho cầu treo dây văng. DT164045 (2016-2017)
Nghiên cứu đề xuất giải pháp gia cường và mở rộng cầu yếu, khổ hẹp đang khai thác trên địa bàn thành phố Hà Nội. 15/2016/HĐ-SKH&CN (2016-2017)
Đổi mới giáo dục đại học Đông Nam Á - Pursea. ()

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn