Trần Đức Nhiệm

Trần Đức Nhiệm

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Cầu hầm, Khoa Công trình

Liên hệ

tdnhiem@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Do Anh Tu Nguyen Huu Thuan Nguyen Manh Hai Nguyen Ngoc Long Tran Duc Nhiem Evaluation of dynamic impact of flow with bridge pier using smoothed particle hydrodynamics method. Progress in Computational Fluid Dynamics, An International Journal 2020 Vol.2 (2020)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Anh Tuấn Hoàng Việt Hải Trần Đức Nhiệm Đỗ Anh Tú Effect of adhesion failure and temperature on the mechanical behavior of orthotropic steel bridge deck. Transport and Communications Science Journal Vol.73, Issue 1 (01/2022) (2022)
Võ Vĩnh Bảo Nguyễn Ngọc Long Trần Đức Nhiệm Nghiên cứu thực nghiệm xác định đường cong ứng suất - biến dạng của bê tông cường độ cao từ 60 Mpa đến 80 Mpa sử dụng vật liệu khu vực Đông Nam bộ . Tạp chí Giao thông vận tải Giao thông vận tải - 2021 - no.3 - tr.40-45 - ISSN.2354-0818 (2021)
Nguyễn Đình Hải Trần Anh Tuấn Trần Đức Nhiệm Mô hình phá huỷ tách lớp trong kết cấu mặt cầu sử dụng lý thuyết vật liệu xếp lớp và đồng nhất hoá. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 5 (tháng 6/2020) (2020)
Nguyễn Đắc Đức Nguyễn Ngọc Long Trần Đức Nhiệm Ảnh hưởng của chiều sâu khóa đến khả năng chịu cắt của khóa chống cắt đơn trong cầu dầm hộp lắp ghép phân đoạn. Tạp chí Giao thông vận tải số 07/2020 (2020)
Trần Anh Tuấn Trần Đức Nhiệm Nguyễn Đình Hải Mô hình phá huỷ tách lớp trong kết cấu mặt cầu sử dụng lý thuyết vật liệu xếp lớp và đồng nhất hoá. Khoa học Giao thông vận tải Tháng 8/2020 (2020)
Nguyễn Đắc Đức Đỗ Anh Tú Nguyễn Ngọc Long Trần Đức Nhiệm Lê Bá Anh Ứng xử của cầu dầm hộp liên tục lắp ghép phân đoạn dưới tác dụng của tải trọng lệch tâm. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 5 (tháng 12/2019) (2019)
Nguyễn Đắc Đức Nguyễn Ngọc Long Trần Đức Nhiệm MÔ PHỎNG ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA XOẮN ĐẾN KHOÁ CHỐNG CẮT TRONG CẦU DẦM LẮP GHÉP PHÂN ĐOẠN. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 5 (tháng 12/2019) (2019)
Trần Đức Nhiệm Nguyễn Hữu Thuấn ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT SẬP ĐỔ CỦA TRỤ CẦU DƯỚI TÁC DỤNG CỦA VA XÔ TÀU THUYỀN. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Chu Văn An Trần Đức Nhiệm Ngô Văn Minh NCS. Hồ Xuân Sơn PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CO NGÓT, TỪ BIẾN CỦA BÊ TÔNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH BIÊN DẠNG CẦU BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC ĐÚC HẪNG CÂN BẰNG. Giao thông vận tải Tháng 7/2018 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Trần Đức Nhiệm Một số ý kiến đối với đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiểm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030. Các giải pháp Tăng cường quản lý phương tiện giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiểm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030 (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Bùi Tiến Thành Trần Đức Nhiệm Nguyễn Hữu Thuấn Ngô Văn Minh Khai thác và Kiểm định cầu. NXB GTVT 2 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu và xây dựng Bộ địa chí Quốc gia Việt Nam: Tập Giao thông vận tải. NVQC.19.07 (2019-2022)
Nghiên cứu đề xuất giải pháp gia cường và mở rộng cầu yếu, khổ hẹp đang khai thác trên địa bàn thành phố Hà Nội. 01C-04/03-2016-2 (2016-2018)
Nghiên cứu đề xuất giải pháp gia cường và mở rộng cầu yếu, khổ hẹp đang khai thác trên địa bàn thành phố Hà Nội. 15/2016/HĐ-SKH&CN (2016-2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn