Nguyễn Bính

Nguyễn Bính

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Máy xây dựng, Khoa Cơ khí

Liên hệ

binhn@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:
Tiếng Anh:
Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Anh Ngọc Nguyễn Văn Vịnh Nguyễn Bính Nghiên cứu thực nghiệm xác định các thông số động lực học của máy đóng cọc hộ lan đường ô tô. Giao thông Vận tải 05/2021 (2021)
Nguyễn Bính Nguyễn Anh Ngọc ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KHAI THÁC MÁY ĐÓNG CỌC HỘ LAN ĐƯỜNG Ô TÔ Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU BỔ SUNG KHI THIẾT KẾ MÁY. Giao thông Vận tải 3/2019 (2019)
Nguyễn Bính Nguyễn Văn Vịnh Ths. Ngô Viết Dân Nghiên cứu động lực học máy MĐR lắp đặt đường sắt do Việt Nam chế tạo khi nâng cụm tà vẹt. Giao thông vận tải tháng 6/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Anh Ngoc Nguyen Binh Prediction of Open-Ended Pile Driving Performance Under Dynamic and Static Driving Forces. Advances in Asian Mechanism and Machine Science (2021)
Nguyễn Thoại Anh Nguyễn Bính Đề xuất một dạng lò đốt rác thải sinh hoạt dùng ở nông thôn Việt Nam. Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng tỉnh Vĩnh Phúc. (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Bính Nguyễn Quang Phúc Nguyễn Hữu Chí Kỹ thuật tổ chức và khai thác đội máy thi công nền đường ô tô. Nhà xuất bản xây dựng 3 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT VN (2020-2021)
Đề tài cấp Bộ CTB2018-GHA-08NV. CTB2018-GHA-08NV (2018-2020)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2019. BKTT VN (2019-2020)
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy đốt nóng và xới trộn mặt đường bê tông nhựa phục vụ công tác duy tu sửa chữa.. T2020-PHII-004TĐ (2020)
Nghiên cứu xây dựng đề cương Quyển 15 chuyên ngành GTVT thuộc đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, Bien soan BKTT. Đề án Biên soạn BKTT quyển 15 (2017-2019)
Đề xuất một số giải pháp hạn chế hiện tượng hằn lún vệt bánh xe trên quốc lộ Việt Nam. B2017-GHA-13 (2017-2018)
Nghiên cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực của máy đóng cọc hộ lan đường ô tô do Việt Nam chế tạo.. T2018-CK-005 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn