Nguyễn Lâm Khánh

Nguyễn Lâm Khánh

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Máy xây dựng, Khoa Cơ khí

Liên hệ

lamkhanhdhgt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:
Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Lam Khanh Nguyen Van Cuong Parameter Selection to Ensure Multi-Criteria Optimization of the Taguchi Method Combined with the Data Envelopment Analysis-based Ranking Method when Milling SCM440 Steel. Engineering, Technology & Applied Science Research Vol. 11, No. 5, 2021 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Van Cuong Tran Thi Van Nga Nguyen Lam Khanh RESEARCH ON CALCULATION OF GRINDING SURFACE ROUGHNESS. EUREKA, Physics and Engineering No. 1 (2022) (2022)
Nguyen Lam Khanh Study on multi-objective optimization of X12M steel milling process by reference ideal method.. EUREKA: Physics and Engineering Number 4 (2021)
Nguyen Lam Khanh Nguyen Van Cuong The combination of Taguchi and Proximity Indexed Value methods for multi-criteria decision making when milling. International Journal of Mechanics Volume 15, 2021 (2021)
Nguyen Van Cuong Bui Thanh Danh Tran Thi Van Nga Nguyen Lam Khanh Prediction of Cutting Force when Surface Milling using Face Milling Tool . Technology Reports of Kansai University 04532198 (2020)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Văn Quyền Nguyễn Lâm Khánh Bùi Văn Trầm Chu Văn Đạt ĐỘNG LỰC HỌC KHÔNG GIAN MÁY KHOAN NỔ MÌN SỬ DỤNG DẠNG THỨC HỆ NHIỀU VẬT CÓ CẤU TRÚC NỬA KÍN NỬA HỞ. Tuyển tập Hội nghị khoa học toàn quốc về Động lực học và điều khiển Lần thứ nhất (2019)
Nguyễn Lâm Khánh Thái Hà Phi Bùi Văn Trầm Nghiên cứu mức độ ô nhiễm tiếng ồn trong nhà thí nghiệm đa năng Trường đại học giao thông vận tải. Giao thông Vận tải 4-2018 (2018)
Nguyễn Văn Quyền Nguyễn Lâm Khánh Chu Văn Đạt Bùi Văn Trầm Nghiên cứu động lực học của bộ giá đỡ máy khoan nổ mìn kiểu xoay đập do Việt Nam chế tạo. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V lần thứ V (2018)
Nguyễn Văn Quyền Nguyễn Lâm Khánh Chu Văn Đạt Bùi Văn Trầm NGHIÊN CỨU CƠ SỞ XÁC ĐỊNH RUNG ĐỘNG CỦA HỆ GIÁ ĐỠ MÁY KHOAN NỔ MÌN DO VIỆT NAM CHẾ TẠO. Tạp chí Cơ khí 10 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Lam Khanh Nguyen Van Cuong Multi-objective Optimization of AA7075 Aluminum Alloy Drilling Process. Lecture Notes in Networks and Systems (2022)
Nguyen Lam Khanh Nguyen Van Cuong Multiple Objective Optimization of the 1655 Steel Milling Process. Lecture Notes in Networks and Systems (2022)
Nguyen Lam Khanh Nguyen Van Cuong Multiple Criteria Decision Making When Turning by Taguchi–Vikor Method. Lecture Notes in Networks and Systems (2022)
Nguyễn Lâm Khánh Bùi Văn Trầm Đào Văn Đông Nghiên cứu nhu cầu sử dụng và khả năng chế tạo máy lát gạch phục vụ lát lớp mặt công trình giao thông và công trình xây dựng trong điều kiện Việt Nam. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Toàn quốc về Cơ khí-Động lực 2016 (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu mô hình dự đoán lực cắt và độ nhám bề mặt của chi tiết nhằm nâng cao hiệu quả khi phay bằng dao phay mặt đầu trên máy phay CNC. T2021-CK-003 (2021)
Nghiên cứu phương pháp xấp xỉ trong mô phỏng số để phân tích ổn định cho kết cấu kim loại được sản xuất bằng công nghệ in 3D. T2020-CK-001 (2020)
Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật giảm thiểu tiếng ồn, nâng cao hiệu quả khai thác nhà thí nghiệm A10 của trường Đại học Giao thông Vận tải. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn